Nota informativa - Inscripcions on-line-

  • Serveis associats: Cambrils Esport

Degut a problemes tècnics amb la plataforma d'inscripcions on-line el sistema es troba fora de servei.

Si voleu tramitar la vostra inscripció telemàticament cal que ens feu arribar tota la informació per correu electrònic a esp@cambrils.org

Per motius de seguretat, el sistema no admet arxius de més de 10Mb, en cas necessari podeu fer ús de les diferents plataformes d'intercanvi d'arxius com wetransfer, google drive o similars.

Un cop comprovada la documentació us facilitarem un compte per fer el pagament o podreu passar presencialment pel palau d'esports.

Recordeu,

Pels cursos de natació cal aportar fotocòpia de la següent documentació.

-Targeta sanitària de l’infant.
-DNI del pare/mare/tutor/a legal.

Pels casals d'estiu d'1 a 10 anys, sortides platja i multiesportives cal aportar obligatòriament aquesta informació:

-Formulari activitats 2020 emplenat. (el podeu descarregar aquí)
-Targeta sanitària del nen/a
-Carnet de vacunes del nen/a
-DNI de la persona que signa l’autorització
-Expedient del CAD o informe mèdic, si s’escau.
-NEE - Certificat i/o document acreditatiu (nens escolaritzats centres ordinaris del municipi) Infants i adolescents signatura del Full de Declaració Responsable conforme reuneix els requisits de salut abans esmentats,coneix el context de pandèmia actual, les circumstàncies i els riscos que aquesta.