L'Ajuntament de Cambrils conjuntament amb les entitats del Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària , necessita dotar-se d'un Pla Director de Cooperació al Desenvolupament.

Aquest és un document municipal estratègic que planteja per als propers anys, una planificació clara i temporalitzada de com i on ha d'anar l'acció de cooperació al desenvolupament i de sensibilització que es fa des dels diversos àmbits municipals i dels sectors ciutadans locals