El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajuntament de Cambrils a pagar 400.000 euros després d’estimar parcialment la demanda presentada per l’empresa PLADEPRO, contra aquesta entitat.

  • Categoritzat com: Comunicació Urbanisme

La sentència ve motivada per un procediment administratiu del 2005

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajuntament de Cambrils a pagar 400.000 euros després d’estimar parcialment la demanda presentada per l’empresa PLADEPRO, contra aquesta entitat.

L’any 2005, mentre s’estava tramitant el nou POUM de Cambrils, l’empresa PLADEPRO va adquirir un solar municipal via subhasta, ubicat al sector Les Comes, amb una edificació fixada en 4.277 m2 i en la qual s’hi podien construir 47 habitatges.

Amb anterioritat a la subhasta i, posteriorment, amb la parcel·la ja adquirida, el dia abans de la firma de l’escriptura pública de compra-venda, l’empresa va sol·licitar informació sobre l’estat de la finca, rebent per resposta la informació abans esmentada i sense comunicar-li que en aquell moment, Cambrils estava revisant el POUM.

Mesos més tard, el 8 de març de 2006, es va publicar al DOGC  l’aprovació definitiva de la modificació del POUM, en la qual quedava de manifest que la parcel·la comprada per PLADEPRO veia reduïda l’edificabilitat a 3.876 m2 – enlloc dels 4277 m2 – i limitava la construcció d’habitatges a 43 – enlloc dels 47 anteriors -.

400.000€ de condemna a pagar en dos mesos

Aquests fets van comportar que l‘empresa PLADEPRO interposés  una demanda contra l’Ajuntament, que ha estat estimada parcialment pel TSJC, que condemna ara a l’administració local a pagar 400.000 € en concepte de responsabilitat patrimonial administrativa, a pagar en dos mesos.

Un extracte de la sentència deixa ben clara la responsabilitat de l’Ajuntament: "se llega a la conclusión que el Ayuntamiento vulneró de forma clara y palmaria los principios de buena fe y confianza legítima, al certificar una información inexacta sobre la edificabilidad de la parcela.

L’Ajuntament, degut a la greu situació econòmica que travessa,  està estudiant sol·licitar un aplaçament del pagament de la sentència o que aquesta pugui efectuar-se en diferents abonaments. En els propers dies es presentarà les  al·legacions definitives.