La iniciativa de l’APMCM compta amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, l’Escola Guillem Fortuny i l’Ajuntament. El tema central del programa de tallers i conferències és la implementació del nou currículum i tots els aspectes pedagògics que se’n deriven.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

Una jornada per a professionals de l’educació reunirà a l'Escola Guillem Fortuny de Cambrils algunes de les millors persones expertes en didàctica de les matemàtiques d’arreu del país. L’esdeveniment, que es portarà a terme el dissabte 19 de novembre, està organitzat per l’Associació de Mestres i Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (APMCM), amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, el Departament d'Educació de l’Ajuntament de Cambrils i l’Escola Guillem Fortuny de Cambrils.

Les més de 150 persones assistents podran gaudir d’un programa de tallers, comunicacions i conferències destinat a professionals d’infantil, primària i secundària, amb la intenció de combinar reflexions teòriques amb exemples pràctics. A més, al vestíbul del Guillem Fortuny, assistents i ponents podran intercanviar inquietuds i impressions mentre visiten diferents taules de material manipulatiu, com la del Museu de Matemàtiques de Catalunya.

El tema central de la jornada és la implementació del nou currículum i tots els aspectes pedagògics que se’n deriven. La conferència plenària inicial, a càrrec de Lluís Mora, situarà el punt de partida a partir del qual els assistents es podran distribuir segons les opcions que l’organització els ha proposat. Hi haurà tallers de Geogebra, de treball per projectes des de les matemàtiques, de matemàgia, d’aplicacions per al pensament computacional com Snap, de caixes i situacions d’aprenentatge i d’avaluació i ensenyament competencial.

Finalment, Cecília Calvo i Laura Morera conclouran la jornada amb una conferència plenària on s’aprofundirà en els reptes i les oportunitats que el nou currículum brinda. En definitiva, un matí de dissabte ple de reflexió i d’aprenentatges entre mestres i professorat de matemàtiques a l’Escola Guillem Fortuny de Cambrils de la mà d’una associació que fa 30 anys que impulsa la millora en l’educació matemàtica a les comarques meridionals.