L’observació i intervenció sobre el terreny es realitzarà durant les vacances de Setmana Santa. El Grup de Treball d’Oci Nocturn del Regueral es va reunir amb la consultora especialitzada el passat 28 de febrer. És una de les actuacions previstes al Pla d’Acció dels barris del Regueral, Cambrils Badia i Sol Cambrils.

  • Categoritzat com: Comunicació Participació ciutadana

Una consultora especialitzada en mediació d’oci nocturn treballarà per fer compatible la festa amb el descans veïnal al barri del Regueral de Cambrils. L’objectiu d’aquest diagnòstic-intervenció és observar les característiques de l’oci nocturn i els agents que hi intervenen (usuaris, veïns, propietaris i treballadors dels locals nocturns, i policia local, entre altres), analitzar els conflictes i elaborar propostes per millorar el descans veïnal.

Aquest model comporta desenvolupar el treball al carrer i en conseqüència, contactar amb totes les parts implicades. La diagnosi-intervenció es va basa en l’observació de les conductes i els factors que predisposen al conflictes, a la interacció i col·laboració dels agents implicats, afectats i interessats en la problemàtica i en una intervenció reactiva i preventiva de diàleg en els conflictes que es donen habitualment en aquestes zones i que afecten el descans i la convivència entre els veïns i veïnes, d’una banda, i els locals d'oci i els usuaris, de l’altra.

El treball a desenvolupar parteix d’una feina d’observació i d’interacció que permetrà esbrinar què està passant, com està passant, quins són els actors implicats en la problemàtica, quan passa, on passa, per què passa i què s’ha fet fins ara per solucionar-la. Posteriorment els mediadors i mediadores analitzaran la informació amb la resta d’agents i a partir del resultat de la diagnosi es formularan propostes per resoldre la problemàtica de la millor manera.

El calendari

Del 15 al 17 d’abril se celebraran les reunions de treball i entrevistes amb els agents que prèviament s’hauran determinat amb l’Ajuntament pertanyents als següents col·lectius: representants veïnals, policia local i propietaris de locals d’oci nocturn.

Del 18 al 21 d’abril, aprofitant els dies de festes de Setmana Santa, un grup de mediadors i mediadores faran observació i intervenció sobre el terreny en hores de lleure nocturn. L’observació sobre els usuaris del lleure en els locals i en l’espai públic es farà en coordinació amb la policia local per rebre els avisos de queixes veïnals o conflictes que es puguin produir.

Entre les primeres propostes, ja s’ha previst mantenir el treball dels mediadors i mediadores durant els mesos de juliol i agost per prevenir i mediar en els conflictes que es puguin donar.

El Grup de Treball d’Oci Nocturn

El Grup de Treball d’Oci Nocturn del Regueral es va reunir el passat 28 de febrer amb la consultora especialitzada. Aquesta comissió s’ha creat amb l’objectiu d’abordar d’una manera integral aquesta problemàtica i millorar la conciliació del descans veïnal i l’oci nocturn. El grup està format la regidora del barri, Mercè Dalmau; la regidora de Participació, Ana López; representants de l’associació veïnal, de la Federació d’Empresaris i de l’associació d’hostaleria; i personal tècnic de diferents departaments de l’Ajuntament (Activitats, Policia Local, Turisme, Joventut i Participació).

El foment de l’oci nocturn respectuós i saludable és una de les 25 accions del Pla d’Acció dels barris del Regueral, Cambrils Badia i Sol Cambrils, prioritzades per l’Ajuntament i el mateixos veïns en un procés participatiu.