Obligatorietat de determinats col·lectius de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics

  • Categoritzat com: Comunicació

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de la LPAC que estableix l'obligació de determinats col·lectius, entre ells, les persones jurídiques, professionals de col·legiació obligatòria, entitats sense personalitat jurídica i empleats públics, de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Us informem de  l’obligatorietat d’efectuar les trameses electrònicament a la Seu electrónica de l’ajuntament de Cambrils (https://seu.cambrils.cat/) i us comuniquem que a partir de l’1-4-2019 l’OAC no acceptarà documentació en suport paper al registre d’entrada.