Les entitats i la ciutadania poden fer els seus suggeriments a través de la seu electrònica fins el 20 de setembre

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a entitats i ciutadania a proposar noms de persones que creguin que poden ser mereixedors d’algun dels reconeixements previstos en el reglament municipal de Nomenaments i Distincions d’Honor.

Les propostes es poden presentar fins 20 de setembre mitjançant instància genèrica al registre general d’entrada de l’Ajuntament, indicant els motius pels quals creuen  que la persona escollida és mereixedora del reconeixement. Els honors i distincions contemplen els títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu, la Medalla d’Honor de la Vila de Cambrils, la Menció Honorífica Municipal i altres distincions.

Poden presentar candidatures l’Alcaldia, un dels grups municipals de l’Ajuntament, una o diverses entitats o un grup de 250 ciutadans o ciutadanes de Cambrils. Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions que es volen homenatjar,  i les dades o antecedents que es considerin rellevants i que motivin la proposta de distinció.

La Comissió d’Honors i Distincions valorarà les propostes presentades, adoptarà una proposta per majoria absoluta de tots els seus membres amb vot ponderat i l’elevarà al Ple de la Corporació. L’acte de lliurament se celebrarà en el marc de la Festa Major de la Immaculada.

Les distincions municipals són un reconeixement públic a persones físiques o jurídiques i a entitats cambrilenques que han destacat en qualsevol àmbit de la vida de la ciutat. A partir d’enguany es concediran amb una freqüència biennal, tal com preveu el nou reglament d'honors i distincions.