Del 2 al 8 de juny (ambdós inclosos) es podran presentar les sol·licituds als cicles formatius. L’any passat es va iniciar la formació dual de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

El període de preinscripció als Cicles Formatius (grau mitjà) serà del 2 al 8 de juny (ambdós inclosos). Aquest any, i ateses les circumstàncies excepcionals, la preinscripció es farà de manera telemàtica, i només excepcionalment de manera presencial, sempre amb cita prèvia.

Els estudis de formació professional permeten adquirir competències tècniques necessàries per al desenvolupament efectiu d’una professió i s’organitzen en cicles de grau mitjà i de grau superior, amb una gran varietat d’ofertes. Una part de la formació es fa al centre educatiu i l’altra part al centres de treball, de manera s’adquireix experiència mentre s’aprèn.

Els cicles de grau mitjà contribueixen a ampliar les competències de l’ensenyament bàsic adaptant-les a un sector professional que permeti a l’alumnat l’aprenentatge, progressar en el sistema educatiu, i incorporar-se al món laboral.

La titulació obtinguda en un grau mitjà de formació professional comporta tenir una titulació especialitzada oficial, l’accés al món laboral, a altres cicles formatius de grau mitjà, al Batxillerat o cicles formatius de grau superior. Així mateix, superar un cicle de grau superior significa poder accedir a estudis universitaris o al món laboral.

A Cambrils es poden estudiar cicles formatius a l’Escola d’Hoteleria i Turisme vinculats a la gastronomia i al turisme (CFGM Cuina i Gastronomia i Serveis de Restauració, CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria i CFGM Elaboració de Productes Alimentaris); i a l’Institut Ramon Berenguer IV, on s’hi poden trobar el CFGM de Gestió Administrativa, el CFGM Manteniment Electromecànic i el CFGM de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo.

Aquest últim cicle formatiu, el de Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo, es va iniciar el curs passat. L’alumnat rep una part de la formació a l’institut i una altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en una empresa. A Cambrils hi ha un important teixit d’empreses del sector nàutic que facilita aquesta formació dual.

Les persones que obtinguin la titulació podran exercir la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses dedicades a la construcció i al manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo. També podran treballar en empreses relacionades amb el manteniment i reparació d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

L’objectiu és cobrir les necessitats de qualificació professional existents a Catalunya en aquest àmbit, adequant la formació a les necessitats reals i facilitar la captació i selecció de persones amb talent; millorar l’ocupabilitat del joves; reduir l’atur juvenil i l’abandonament escolar prematur.

Tota la informació de la preinscripció als cicles formatius es pot trobar a les webs dels instituts Ramon Berenguer IV https://agora.xtec.cat/ies-rbiv-cambrils/portada/visita-el-nostre-centre/ i Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils https://www.inshotturcambrils.com/estudis.