L’acció s'adreça a professionals de centres de salut, farmàcies i centres veterinaris i a persones que utilitzen medicació injectable

  • Categoritzat com: Comunicació Sostenibilitat

L'Ajuntament de Cambrils, Secomsa i el Consell Comarcal del Baix Camp col·laboren per dur a terme una campanya  de conscienciació per a la recollida amb seguretat de les xeringues usades. La campanya es portarà a terme a la vila marinera i al conjunt de la comarca, i s'adreçarà especialment al col·lectiu sanitari (centres de salut, farmàcies), i centres veterinaris. També es vol fer arribar el missatge a les persones que per motius de salut utilitzen medicació injectable.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la presidenta de Secomsa, Rosa Maria Abelló, i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils, Josep Lluís Abella, han presentat avui la iniciativa, amb la que es preveu arribar a un total de 180 centres: 77 farmàcies, 65 centres de salut i a 38 de veterinària de Cambrils i del Baix Camp.

La campanya consistirà en la distribució de cartells explicatius sobre la manera de recollir les xeringues usades per a què no siguin un perill ni per a les persones que fan el servei de recollida dels residus ni per a les persones que treballen en les plantes de tractament, on es fa una tria de la fracció resta per separar residus valoritzables com plàstics, llaunes, etc. Cal tenir en compte que una part molt important d'aquesta tria es realitza amb mitjans mecànics però hi ha una part que es realitza de manera manual, per la qual cosa aquest sistema de recollida pot ajudar a evitar al màxim punxades accidentals.

Per aquest motiu, la campanya proposa al personal sanitari, veterinari i a la ciutadania que utilitza xeringues que un cop usades les introdueixi en una ampolla de plàstic i aquesta ampolla la dipositi al contenidor per a la recollida de la fracció resta o la porti a la deixalleria. A més, en el marc de la campanya es distribuiran adhesius per a ser col·locats sobre les caixes dels injectables que se subministren a les farmàcies de la comarca, amb l'objectiu de conscienciar professionals i ciutadania de recollir adequadament les xeringues usades per seguretat pròpia i del personal del servei de recollida de residus.

A més de les entitats impulsores, la campanya compta amb el vistiplau del Col·legis oficials de Farmàcia i de Veterinària, de l'Agència Catalana de Residus i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.