En la segona part de la jornada participativa, prevista pel 12 de desembre, es concretaran les accions per a executar al municipi el 2014 i el 2015. Els tres eixos són l’atenció a les persones en situació de pobresa, l’orientació com a eina per l’èxit escolar i l’ocupació.

  • Categoritzat com: Comunicació

Prop d’un centenar d’agents implicats es van reunir ahir dimecres, 27 de novembre, en la primera sessió de la jornada participativa de disseny del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Cambrils per establir les línies d’intervenció.

Els participants inscrits (entitats, representats dels sectors d’empreses, professionals, polítics i ciutadania no organitzada) es van dividir en tres taules de treball simultànies per consensuar les línies en cadascun dels tres eixos temàtics validats pel Consell Consultiu de Serveis Socials: l’ocupabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Cambrils, l’abordatge en l’atenció a les persones/famílies en situació de pobresa i el foment de l’èxit escolar. La sessió va comptar amb professionals de cada àmbit que van contextualitzar i exposar bones pràctiques. L’objectiu és aconseguir la implicació de diferents entitats i col·lectius ciutadans, així com de professionals de l’administració pública municipals en la programació i gestió posterior de les accions del Pla Local d’Inclusió Social de Cambrils.

Línies d’intervenció

Els 33 participants de la taula d’atenció a les persones en situació de pobresa van arribar a la conclusió que les línies de treball han de ser l’habitatge, l’alimentació i la higiene i la pobresa infantil i en la gent gran. Pel grup d’èxit escolar, format per 32 persones, les prioritats seran l’orientació personal acadèmica i professional, la participació de les famílies, l’escolarització, l’abandonament escolar en determinades etapes i la interacció entre l’escola i les famílies. I la taula d’ocupació, amb 25 membres, va consensuar que cal establir mecanismes de coordinació i organització entre agents, optimitzar recursos d’ocupació i tenir un millor coneixement de les necessitats i de la realitat de Cambrils.

A partir d’aquestes prioritats, en la segona part de la jornada, el proper 12 de desembre, es concretaran les accions que formaran part del futur Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social 2014-2015, que serà l’eina de treball que es redactarà, un cop finalitzada la jornada, amb el contingut d’aquestes taules de treball i que establirà els mecanismes de cooperació i concertació entre els diferents agents implicats a Cambrils per tal d’aplicar mesures en xarxa conjuntament entre l’administració pública, el tercer sector i el sector privat on s’optimitzin i coordinin de manera més eficient recursos i iniciatives per sumar esforços.

Els Plans locals d’inclusió social (PLIS) són els instruments que ens han de permetre als municipis passar del “municipi que tenim al municipi que volem”. I, com que aquest pas implica totes les persones que habiten un mateix territori, s’ha de promoure que els agents més significatius de l’àmbit del benestar i de la cohesió social participin en aquest procés i en el debat i la solució dels problemes que els preocupen.

Aquesta jornada s’organitza des de l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Cambrils de la Regidoria de Benestar Social, Salut i Família amb la implicació dels departaments de Relacions Cíviques, d’Ensenyament i Ocupació, Joventut i de Promoció Econòmica i el suport econòmic del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.