La sessió extraordinària se celebrarà el dia 5 de febrer de 2021, a les 11:55 hores, de forma telemàtica.

  • Categoritzat com: Comunicació

La Junta de Govern Local celebrarà una cessió extraordinària el dia 5 de febrer de 2021, a les 11:55 hores, de forma telemàtica.

L’extraordinarietat de la sessió és deguda a la necessitat d’aprovar la Junta de Govern Local assumptes delegats del Ple, els quals no s’han inclòs en l’ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent.

ORDRE DEL DIA

1.- ASSUMPTES COMPETÈNCIA DEL PLE DELEGATS EN LA JGL
Compres i contractació: Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de manteniment i conservació dels parcs urbans, espais verds, arbrat viari, jardineres, instal·lacions de reg i neteja de solars municipals a la zona Centre-Vila - URBASER SA