La sessió extraordinària se celebrarà el dia 29 de gener de 2021, a les 11:30 hores, de forma telemàtica.

  • Categoritzat com: Comunicació

La Junta de Govern Local celebrarà una cessió extraordinària el dia 29 de gener de 2021, a les 11:30 hores, de forma telemàtica.

L’extraordinarietat de la sessió és deguda a la necessitat d’aprovar la Junta de Govern Local assumptes delegats del Ple, els quals no s’han inclòs en l’ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent.

ORDRE DEL DIA

1.- ASSUMPTES COMPETÈNCIA DEL PLE DELEGATS EN LA JGL Ensenyament: Aprovació de la gestió i l'organització dels cursos de la Formació Professionalitzadora d'àmbit municipal i de l'Aula d'Idiomes organitzats per la Regidoria d'Educació, i Polítiques d'Ocupació per al curs 20-21, així com els preus públics corresponents.