L’Ajuntament i l’associació signaran un conveni per oferir el servei especialitzat des del Casal Municipal a partir de l’1 de desembre. L’objectiu és promoure l’autonomia personal, la socialització, la inclusió socio-comunitària i la qualitat de vida del col·lectiu.

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils i l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles signaran un conveni que permetrà oferir a Cambrils un nou servei social especialitzat per a persones que tenen un trastorn mental sever. El Club Social Tosquelles obrirà avui dimarts 1 de desembre al Casal Municipal de la Gent Gran de Cambrils amb l’objectiu d’augmentar la participació de les persones afectades i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la regidora de Benestar Social i Salut, Hélène Arcelin, s’han reunit amb el president de l’associació, Jordi Garcia Pujol; la vicepresidenta, Palmira Güell Bartra, i el treballador social Lluc Rasquera Fibla. «Estem molt satisfetes que Cambrils pugui oferir un servei de proximitat per aquest tipus de malalties tan estigmatitzades», ha afirmat la regidora de Benestar Social i Salut, que ha insistit en la necessitat d’ajudar a les persones que a causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció social, d’integració comunitària al seu entorn natural i d’organització del lleure.

La capacitat del servei és d’entre 15 a 30 persones usuàries a la setmana i  l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores i els dissabte de manera quinzenal. Les persones destinatàries han de ser persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que estiguin en un període d’estabilitat clínica de la seva malaltia i que mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades pel servei.

La missió del Club és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat de Club va més enllà del lleure, incidint i donant suport al projecte vital de la persona.

L’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. L’entitat té 23 anys de recorregut i la seva missió és contribuir a la millora de l’assistència sanitària i social, de l’atenció i informació de les persones afectades i els seus familiars, i a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones amb problemes de salut Mental.

Metodologia

La intervenció dins el Club Social s’articula segons 3 vessants metodològiques:

Intervenció Individual

Cada persona segueix un procés específic dins el Club, tenint en compte el seu nivell d’activitat i de relació amb l’entorn. Cada persona té necessitats diferents d’ocupació i participació en funció del seu moment evolutiu i les actituds i aptituds personals. Per tant és important realitzar itineraris individuals amb cada una de les persones que acudeixen al servei (PIIS) per tal de que la persona prengui un paper actiu dins el seu projecte de vida.

Intervenció Grupal

Els objectius que es plantegen a nivell grupal han de ser modestos, en un primer moment, per garantir la implicació, motivació i participació dels usuaris, adreçats a assumir responsabilitats i prendre decisions en contexts de relació amb el seu entorn immediat. Aquest pas sol ser una primera experiència vital per després poder establir xarxes de relació informal així com la participació en la comunitat.

Per aquest motiu és especialment rellevant la relació amb els grups d’afins que s’establiran en un primer contacte. Aquests poden ser dins dels tallers i activitats del centre o bé ja directament en activitats que es realitzin en espais comunitaris, en funció del grau d’autonomia i identificació amb el grup. Un dels objectius prioritaris del servei és que els usuaris tinguin l’oportunitat de desenvolupar i mantenir xarxes de relació informals. Els grups es constituiran com a element vertebrador de la pràctica d’autogestió.

Intervenció Comunitària

Cal que estimuli el treball en xarxa per garantir una actuació sobre la integralitat de persona, coherent i significativa per ella. Sent permeable i flexible tan a coordinació com als requeriments i interessos de la pròpia persona.

Àrees d’intervenció

L’Associació disposa de diferents àrees d’intervenció. Aquestes àrees agrupen diferents serveis i programes centrats en millorar la inclusió social de persones amb trastorn mental i trencar l’estigma relacionat amb la malaltia. També té cura de les famílies, que són una peça important en la rehabilitació psico-social d’una persona amb problemes de salut mental.

Serveis d’Atenció a Famílies

L’ASMT dóna assessorament, orientació i informació a persones que pateixen el trastorn mental i/o a les seves famílies. S’ofereixen diversos espais a nivell individual i/o grupal per atendre les demandes de les famílies i persones amb trastorn que ho necessitin. També realitzem activitats de convivència per passar estones de qualitat en família.

Inclusió i Rehabilitació comunitària

La integració comunitària assoleix un benefici bidireccional: Acompliment d’un rol dintre d’un context social, al temps que aquest modifica la seva mirada cap a les persones amb trastorn mental gràcies al desenvolupament d’aquest rol. L’instrument es el lleure significatiu i el Voluntariat.

Habitatge

Tota persona té dret a un habitatge digne. L’ASMT ofereix de recursos de suport a la llar per tal que les persones puguin viure en comunitat i ofereix el Programa d'Autonomia Personal a la Pròpia Llar.

Àrea Associativa

La presència en la comunitat de persones amb trastorn mental trenca els prejudicis i estigma relacionats amb la salut mental. L’àrea associativa agrupa els diferents serveis, programes i accions per donar a conèixer les fortaleses del col·lectiu en la comunitat.