El Ple del Consell Escolar Municipal de Cambrils aprova un nou reglament més participatiu. El Govern es compromet a tornar a implementar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Escola de Música

Cambrils celebra el Primer Ple del Consell Escolar Municipal (CEM) del mandat. Un dels punts més destacats de la sessió ha estat la finalització del procés de renovació del funcionament del propi Consell. En el procés de redacció del nou reglament hi  han participat tots els sectors implicats, ja des de l’inici fins a la celebració de les eleccions, amb una participació de gairebé el 82% de tota la comunitat educativa.

El nou CEM de la regidoria d'Ensenyament té com a objectiu ser més participatiu i, per tant, neix amb la voluntat de canalitzar propostes i potenciar la implicació més directe de la comunitat educativa de Cambrils. Està format per diferents òrgans:

- El Ple, que és el màxim òrgan de decisió i està presidit per l’alcaldessa on hi ha  representats tots els sectors de la comunitat educativa (mares i pares, metres i professorat, direcció i alumnat entre d’altres). Les seves sessions són públiques. La primera d’aquest curs ha tingut lloc aquesta mateixa setmana.

- La Comissió Permanent formada per set membres del Ple i la presidenta. És un espai de debat i treball, que elabora propostes que seran aprovades al Ple, i pot proposar la creació de comissions de treball i d’estudi, per tractar temes d’especial rellevància.

El Govern es compromet a tirar endavant el PEC

En el marc del Ple del Consell Escolar, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va manifestar el compromís de l’equip de govern amb l’educació i en concret, l’objectiu de recuperar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).

La comunitat educativa, per la seva banda, va demanar consens entre totes les forces polítiques per tal que projectes com el PEC tinguin continuïtat en el temps, més enllà dels partits que estiguin al govern.

Molta participació en el primer Ple del Consell del mandat

Diferents departaments de l’Ajuntament i entitats van assistir-hi per fer difusió de campanyes i activitats d’interès pel món educatiu, com els Centres Oberts, el Projecte Reforça’t, la Biblioteca Municipal o el Projecte de Recollida d’aliments, que coordinen la Creu Roja, Càritas i Cambrils Solidari Tots Plegats.