L’Ajuntament de Cambrils informa de les novetats en els criteris i el sistema de puntuació per l’assignació de places. La sol·licitud es fa telemàticament a través de preinscripcio.gencat.cat des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet. Les famílies que desitgin més informació poden demanar cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o consultar als centres educatius. L’OME obrirà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dies 8, 10, 14 i 16 de març també de 16 a 18:30 hores.

 • Categoritzat com: Comunicació Educació
 • Serveis associats: Educació

El proper dilluns 7 de març s’obre el termini per a les preinscripcions per educació infantil i primària i el dia 9 per a secundària (ESO) als centres educatius de Cambrils. Les preinscripcions s’allargaran fins el proper 21 de març i les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica.

Un cop finalitzat aquest període de preinscripcions, les matrícules es podran formalitzar del 21 al 29 de juny per a 2n cicle d’infantil, primària i ESO. La matrícula es formalitzarà directament al centre on s’hagi obtingut plaça.

La tramitació de la sol·licitud de preinscripció s’ha de fer accedint al web de la Generalitat preinscripcio.gencat.cat des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet.

Si la persona sol·licitant disposa d’una eina d’identificació digital podrà fer el tràmit amb aquesta identificació.En cas de no tenir-ne, haurà de fer una sol·licitud en suport informàtic i adjuntar la seva documentació identificativaper motius de seguretat.

Documentació que cal aportar

La documentació que cal aportar serà diferent en funció del tipus de tramitació, electrònica o en suport informàtic i segons els criteris que es vulgui que es puntuïn en cas que hi hagi més sol·licituds que places.

Aquest proper curs hi ha variació en alguns criteris així com en alguna de la puntuació que s’aplicava fins el curs passat.

Els criteris que puntuen per al proper curs són:

 • Germans escolaritzats al centre: 50 punts.

 • Proximitat : (només una opció)

Domicili en la zona educativa del centre (30 punts)
Proximitat del lloc de treball (20 punts)
Residir a Cambrils, fora de la zona educativa del centre (10 punts)

 • Renda anual de la unitat familiar (15 punts)

 

En cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris següents:

 • Pare, mare, tutor o tutora legal que treballin en el centre sol·licitat (10 punts).
 • Família nombrosa/monoparental (10 punts)
 • Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts)
 • Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar (10 punts).
 • Discapacitat igual o superior a un 33% en l’alumne/a o en el seu pare, mare o germans/es (15 punts)
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme (10 punts)

 

Calendari de dates rellevants

Les dates en què sortirà publicada informació rellevant del procés de preinscripció –oferta, número de sorteig, llistes de baremació i alumnes admesos- són les següents:

-          Publicació de llistes provisionals de puntuació: 21 d’abril

-          Sorteig número desempat: 9 de maig

-          Publicació de llistes definitives de puntuació: 11 de maig

-          Oferta final de places: 9 de juny

-          Publicació de llistes definitives d’admesos: 10 de juny

Totes les llistes publicades es podran consultar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i als centres educatius del municipi.

Mapa escolar

El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària (3-12 anys) i en dues àrees per a ensenyaments d’ESO (12-16 anys).

Per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària:

-          Centres assignats a l’Àrea 1:

 • Institut Escola Joan Ardèvol
 • Escola La Bòbila
 • Escola Marinada
 • Col·legi Vidal i Barraquer

 

-          Centre assignat a l’Àrea 2:

 • Escola Cambrils

 

-          Centres assignats a l’Àrea 3:

 • Escola Guillem Fortuny
 • Escola Mas Clariana

 

Per a ensenyaments d’ESO:

-          Centres assignats a l’Àrea 1:

 • Institut Cambrils
 • Institut Ramon Berenguer IV
 • Institut Escola Joan Ardèvol
 • Col·legi Vidal i Barraquer

 

-          Centre assignat a l’Àrea 2:

 • Institut La Mar de la Frau

 

Podeu consultar els carrers assignats a cada àrea, a la web de l’OME.

Pel que fa als ensenyaments de 1r cicle d’Educació Infantil (0-3 anys) i ensenyaments post-obligatoris, no hi ha divisió en àrees d’influència sinó una única àrea de proximitat per tot el municipi).

Més informació a l’OME

Les persones interessades es poden dirigir a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ubicada a l’avinguda Horta de Santa Maria, 14, 4a planta. L’horari d’atenció durant el període de prescripció és de 9 a 14 hores i els dies 8, 10, 14 i 16 de març també de 16 a 18:30 hores.

Cal demanar cita trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79 o enviant un correu electrònic a ome@cambrils.org.

També es poden realitzar consultes a través del correu ome@cambrils.org o consultar la informació publicada al web municipal

https://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/ome/preinscripcio-curs-2022-2023

Tots els centres educatius i les dependències municipals disposaran de tríptics informatius.