Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o al centre escollit en primera opció fins al 9 d’abril. L’oficina obrirà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dies 2, 4 i 9 d’abril també de 16 a 18:30 hores. Les persones interessades poden demanar cita prèvia a l’OME per telèfon o correu electrònic o dirigir-se directament als centres educatius.

 • Categoritzat com: Comunicació Educació
 • Serveis associats: Educació

Aquest divendres 29 de març s’obre el termini per a les preinscripcions per educació infantil, primària i secundària (ESO) als centres educatius de Cambrils. En total s’oferten 424 places per al segon cicle d’infantil i primària (3-12 anys) i 339 places per a ESO (12-16 anys) a tot el municipi.

Les preinscripcions s’allargaran fins el proper 9 d’abril i les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al centre sol·licitat en primer lloc o als Serveis Territorials d’Ensenyament. L’horari de l’OME és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dies 2, 4 i 9 d’abril també de 16 a 18:30 hores.

Un cop finalitzat aquest període de preinscripcions, les matrícules es podran formalitzar del 20 al 26 de juny per a infantil, primària i 1r d’ESO, i del 27 de juny al 3 de juliol per a 2n, 3r i 4rt d’ESO. La matrícula es formalitzarà directament al centre on s’hagi obtingut plaça.

Documentació que cal aportar

Pel que fa a la documentació general que s’haurà de portar tant en fotocòpia com en el seu document original és:

 • DNI, NIE o altres documents d’identitat del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a
 • Llibre de vacunacions de l’alumne/a.

Pel que fa a la documentació per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats, també cal presentar l’original i la fotocòpia de:

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen. El centre farà la comprovació.
 • Proximitat del domicili. DNI/NIE de la persona sol·licitant. Només quan el domicili familiar no coincideix amb el del DNI o NIE, caldrà aportar el certificat o volant de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Proximitat del lloc de treball. Contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Renda anual de la unitat familiar. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica per renda garantida de ciutadania (RGC).
 • Discapacitat de lalumne, pare, mare, tutor/a o germans. Targeta acreditativa o certificat oficial de disminució de la persona que al·legui aquesta condició (Departament de Benestar Social i Família).
 • Família nombrosa o monoparental. Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

Calendari de dates rellevants

Les dates en què sortirà publicada informació rellevant del procés de preinscripció –oferta, número de sorteig, llistes de baremació i alumnes admesos- són les següents:

-          Publicació de llistes provisionals de puntuació: 26 d’abril

-          Sorteig número desempat: 9 de maig

-          Publicació de llistes definitives de puntuació: 14 de maig

-          Oferta definitiva de places: 11 de juny

-          Publicació de llistes definitives d’admesos: 12 de juny

Totes les llistes publicades es podran consultar a l’OME i als centres educatius.

Mapa escolar

El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària (3-12 anys) i en dues àrees per a ensenyaments d’ESO (12-16 anys).

Per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària:

-          Centres assignats a l’Àrea 1:

 • Escola Joan Ardèvol
 • Escola La Bòbila
 • Escola Marinada
 • Col·legi Vidal i Barraquer

 

-          Centre assignat a l’Àrea 2:

 • Escola Cambrils

-          Centres assignats a l’Àrea 3:

 • Escola Guillem Fortuny
 • Escola Mas Clariana

 

Per a ensenyaments d’ESO:

-          Centres assignats a l’Àrea 1:

 • Institut Cambrils
 • Institut Ramon Berenguer IV
 • Col·legi Vidal i Barraquer

-          Centre assignat a l’Àrea 2:

 • Institut La Mar de la Frau

 

Podeu consultar els carrers assignats a cada àrea, a la web.

http://www.cambrils.cat/ensenyament/fitxers/preinscripcio-curs-2019-2020/arees

Pel que fa als ensenyaments de 1r cicle d’Educació Infantil (0-3 anys) i ensenyaments post-obligatoris, no hi ha divisió en àrees d’influència (una única àrea de proximitat per tot el municipi).

Més informació a l’OME

Les persones interessades es poden dirigir a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ubicada a l’avinguda Horta de Santa Maria, 14, 4a planta. L’horari d’atenció durant el període de prescripció és de 9 a 14 hores i els dies 2, 4 i 9 d’abril també de 16 a 18:30 hores.

Es pot demanar cita trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79 o enviant un correu electrònic a ome@cambrils.org.

També es poden realitzar consultes a través del correu ome@cambrils.org o consultar la informació publicada al web municipal

http://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/ome/Preinscripcio_curs_2019_2020/p3-p4-p5-primaria-i-eso

Tots els centres educatius i les dependències municipals disposen de tríptics informatius.