L’exempció del pagament de l’ICIO ha fomentat les reformes i ha afavorit el sector de local d’empresariat de la construcció. La mesura es va implantar per pal·liar els efectes de la pandèmia i reactivar l’economia del municipi.

  • Categoritzat com: Comunicació Urbanisme

Durant aquest primer trimestre de l’any, l’Ajuntament de Cambrils ha registrat un augment important del número de llicències d’obra menor atorgades respecte el mateix període de l’any passant, passant de les 148 llicències de gener a març de 2021 a les 226 del 2022.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha celebrat els bons resultats que està donant l’exempció de la taxa per l’atorgament de llicències o comunicacions d’obres menors (ICIO), que va implantar l’Ajuntament com a mesura per reactivar l’economia local, en un moment en què el turisme –principal activitat del municipi- havia minvat pels efectes de la pandèmia.

El 2020 l’exempció de l’ICIO va permetre mantenir el número de llicències del 2019, malgrat els dos mesos de confinament. Durant el 2021 i el primer trimestre de 2022, amb la bonificació encara vigent, ja s’han concedit un total de 934 llicències.

El regidor ha explicat que la mesura ha afavorit l’ocupació i ha beneficiat sobretot al sector local d’empresariat de la construcció i als industrials que intervenen habitualment en l’execució d’obres privades. L’import es pot deduir a l’hora de presentar l’autoliquidació i s’aplica d’ofici quan l’impost s’exigeix en règim de liquidació, sense necessitat de sol·licitud expressa de l’interessat.