La Policia Local ha fet un balanç positiu del primer any de funcionament d’aquestes mesures per millorar la seguretat viària. Aquest març es van realitzar algunes mesures correctores per suavitzar els angles d’entrada i sortida i augmentar la visibilitat.

  • Categoritzat com: Comunicació Seguretat ciutadana Policia Local
  • Serveis associats: Policia

Les cinc illetes canalitzadores del trànsit creades a l’avinguda Diputació de Cambrils ara fa un any han permès reduir la sinistralitat d’aquesta via a menys de la meitat. L’avinguda havia registrat un total de 29 accidents l’any 2015, convertint-se en una de les vies més conflictives del municipi. Després de l’actuació, l’accidentalitat ha baixat un 58% amb un total de 12 accidents comptabilitzats durant el darrer any.

Aquestes són alguns de les dades que va exposar la regidora de Protecció Ciutadana, Yolanda Quílez, i el cap de la Policia Local de Cambrils, Josep Muñoz, a la Comissió Informativa de Protecció Ciutadana i Mobilitat, celebrada la setmana passada. Tots dos van fer un balanç molt positiu del primer any de funcionament d’aquestes mesures per millorar la seguretat viària que es van impulsar l’abril del 2016, en base a diferents experiències a altres indrets del municipi i seguint les recomanacions del Pla de Seguretat Viària de Cambrils.

L’Avinguda Diputació, antigament coneguda com a carretera local TV-3147, discorre paral·lela a la costa, unint els ports  de Cambrils i Salou. En el seus 4.650 metres de longitud al municipi de Cambrils s’hi van detectar diversos Trams d’Alta Concentració d’Accidents (TAC), també anomenats trams  negres, sobretot en els sectors del Cap de Sant Pere i de Vilafortuny, que ara s’han eliminat.

En aquest primer anàlisi dels resultats de l’actuació també s’han determinat algunes millores de les illetes, ja que en alguns casos l’espai de pas pels carrils era massa ajustat pels camions i autobusos i en altres casos l’existència d’estacionament de vehicles al costat de passos de vianants reduïa la visibilitats i constituïa problemes de manca de visibilitat. Per aquest motiu, durant el mes de març s’ha procedit a rectificar totes i cadascunes de les illetes per tal de corregir les dimensions, suavitzar els angles d’entrada i de sortida, retrocedir l’espai d’estacionaments, i repintar la coloració interna de les illes per donar més visibilitat als conductors.

Podeu ampliar la informació sobre l’actuació realitzada fa un any amb aquesta nota de premsa.