La relació de llocs de treball (RLT) és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableixi els requisits necessaris per a desenvolupar els llocs de treball. El Regidor d’Hisenda i Personal, Jaume Gila, es mostra "molt satisfet d’haver acomplert l’objectiu de sotmetre a aprovació el projecte de Relació de Llocs de treball, atès que compleix amb una reivindicació que feien els treballadors municipals de feia molt temps, i que demà, es serà una realitat".

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils aprovarà la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, Patronat de Música, Patronat de Turisme i del Museu d’Història, el proper dia 1 de març. Aquest document pretén  donar compliment a l’obligatorietat que tenen les administracions de disposar d’un instrument que permeti l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar els llocs de treball. Aquest projecte va iniciar-se el 21 d’octubre de 2016 arran de les peticions del propi personal de l’Ajuntament.

D’altra banda, el projecte ha permès a l’Ajuntament de Cambrils repensar la seva estructura organitzativa i adequar-la a les necessitats actuals amb l’objectiu de millorar els serveis que es presten a la ciutadania. El projecte ha estat organitzat amb cinc fases: la inicial de llançament del projecte, l’estudi organitzatiu, la valoració de llocs de treball i estudi retributiu, la relació de llocs de treball i la presentació del projecte. Per tal d’iniciar els treballs de valoració dels Llocs de Treball, es va constituir un comitè de valoració dels llocs de treball, encarregada de valorar els llocs. El Comitè va ser constituït per, tècnics municipals, representants dels treballadors i representants de l’Equip de Govern.

Les cinc fases de la RLT

  • Inicial del projecte, de comunicació del projecte a l’organització per tal de generar un clima de transparència i fomentar la implicació i col·laboració del personal de l’Ajuntament.
  • Identificació de la situació organitzativa actual, propostes de millora i elaboració de fitxes descriptives, segons l’estudi organitzatiu. Com a resultat d’aquesta fase, es va aprovar l’organigrama horitzó el 2 de juliol de 2018.
  • Valoració dels llocs de treball i estudi retributiu, amb el consens de totes les parts implicades.
  • Presentació del projecte a la Comissió de Valoració i a la Mesa General de Negociació del 18 de febrer de 2019, que va permetre arribar a un acord entre l’Ajuntament i els representants dels treballadors.
  • La culminació serà la implementació de la Relació de Llocs de Treball, de forma gradual i negociada amb els representants dels treballadors.

 

El Regidor d’Hisenda i Personal, Jaume Gila, explica que “la RLT no és només una proposta retributiva. Una RLT millorarà l’estructura de l’organització del personal d’aquest Ajuntament i Organismes Autònoms, que permetrà oferir millors serveis als cambrilencs i més eficients. És imprescindible per executar la planificació de les necessitats de personal a curt, mitjà i llarg termini". Aquest projecte ha estat una eina transversal, amb un treball conjunt de tot l'equip de govern que ha servit per la planificació del personal i de racionalització d’estructures administratives d’acord amb les necessitats de futur.

Tanmateix, Jaume Gila, regidor d'Hisenda i Personal, en nom l’equip de govern, manifesta que està satisfet de poder sotmetre demà a l’aprovació del Ple, la RLT, perquè era un objectiu que teníem des del moment zero de la legislatura, i així es va reflectir al Pla de Mandat 2016-2019.