Aquesta via de Vilafortuny ha passat de tenir dos carrils per sentit a només un en diversos trams i s’han ampliat les places d’estacionament. L’objectiu és pacificar el trànsit per solucionar els problemes d’excés de velocitat.

  • Categoritzat com: Comunicació Transport i Mobilitat (Aparcam) Seguretat ciutadana Policia Local
  • Serveis associats: Policia

La Policia Local de Cambrils ha portat a terme canvis de senyalització al carrer del Castell d’Almansa de Vilafortuny per reordenar la circulació i millorar la seguretat viària. Les actuacions per pacificar el trànsit han consistit en la reducció de dos carrils per sentit a només un en diversos trams i la millora de les sortides dels carrers Castell de Tamarit i la Roca. A més, s’han guanyat 10 places d’estacionament.

Les modificacions de la senyalització s’han realitzat després que, en els darrers temps, tant els mateixos veïns i veïnes com la Policia Local detectessin un alt índex d’excés de velocitat dels vehicles que circulaven en el tram comprès entre l’avinguda de Mas Clariana i el carrer Castell de Tona.

Per aquest motiu, entre el 25 de gener al 8 de febrer es va estudiar l’aforament de vehicles. En total es van mesurar 14.944 vehicles que anaven a una velocitat mitjana per sobre dels 40 km per hora permesos i fins i tot es van registrar velocitats de fins a 99 km per hora.

El problema era que l’amplada de la calçada donava confiança a alguns conductors i conductores per córrer, ja que era una via amb dos carrils per cada sentit, de 3 metres per carril en sentit Vial del Cavet i 4 en sentit Mas Clariana.

Detall de les actuacions realitzades

Concretament, en els darrers dies s’han portat a terme quatre actuacions al carrer Castell d’Almansa, entre les cruïlles dels carrers Castell de Suda, Castell de Tamarit i La Roca.

La primera ha estat a la cruïlla amb el carrer Castell de Suda, en sentit Vial del Cavet, on s’ha ampliat l’illa de regulació de trànsit existent fins al carril extern, deixant el carril intern per accedir al carrer Castell de Suda i el carril extern per continuar cap el Vial de Cavet.

La segona ha estat entre el carrer Castell de Suda i el carrer Castell de Tamarit. En aquest tram s’ha canviat l’estacionament en cordó, per estacionament en semibateria invertida A més, a la cruïlla amb el carrer Castell de Tamarit s’ha ampliat l’illa de canalització del trànsit. El carril interior queda configurat  i sense pas de vehicles per entrar al carrer Castell de Suda i donar sortida amb més seguretat als vehicles procedents del carrer Castell de Tamarit.

Al carrer Castell d’Almansa cruïlla carrer de la Roca, en sentit avinguda Mas Clariana, també s’ha ampliat l’illa de canalització del trànsit fins el carril interior del carrer, deixant el carril extern per seguir recte fins la rotonda de l’avinguda Mas Clariana. D’altra banda s’han modificat les fletxes del carril d’entrada cap al carrer de la Roca.

Finalment, la sortida del carrer La Roca queda regulada amb una illa canalitzadora del trànsit, donant més seguretat als vehicles procedents d’aquesta via.