Els canvis provisionals de circulació que es van posar en marxa el març passaran a ser definitius per millorar la fluïdesa i la connexió entre barris. També s’ha prohibit el gir a la dreta des del pont a la intersecció del passeig La Salle. Les modificacions de trànsit són conseqüència de l’obertura del nou pont de l’antiga carretera N-340.

  • Categoritzat com: Comunicació Transport i Mobilitat (Aparcam)
  • Serveis associats: Policia

El Departament de Protecció Ciutadana i Mobilitat està treballant en la senyalització de les diverses vies urbanes afectades per l’obertura del nou pont de l’antiga carretera N-340. Els canvis s’estan fent gradualment i a mesura que es van finalitzant les obres dirigides pel Departament d’Obres Públiques i executades per la constructora adjudicatària, Romà Infraestructures i Serveis.

Des de dijous passat, s’estan realitzant treballs de millora de senyalització viària que consolidaran els sentits de circulació que ja es va posar en marxa de forma provisional durant la passada Setmana Santa, en la zona urbana de les Tres Eres, coneguda popularment com antic Lidl. Els canvis dels sentits circulatoris ara passaran a ser definitius, ja que al llarg de la primavera i primeres setmanes d’estiu, s’ha comprovat que l’acció de canvis de sentits en aquell espai urbà ha comportat important millores en quan a la fluïdesa de la circulació i de connexió entre els barris del Centre Direccional i del Port amb l’antiga N-340, sobretot per tots els vehicles procedent de Tarragona i Reus.

Amb la senyalització definitiva, els objectius d’aquests canvis de sentit són fonamentalment donar més fluïdesa al trànsit rodat; descongestionar una part del trànsit pel passeig la Salle; i reduir les possibles retencions de trànsit que es generaven en les interseccions, com eren la rotonda del camí de la Creu; les cruïlles de  la Via Augusta amb el carrer de Les Tres Eres; i les que més endavant es podrien produir en els dos extrems del nou pont sobre la riera d’Alforja; i també en altres vies adjacents.

D’altra banda, també des de la setmana passada, a la intersecció del passeig la Salle amb el pont i el carrer de Santa Joaquima de Vedruna, s’ha prohibit definitivament girar cap a la dreta (en direcció a muntanya i barri antic) des del pont. Aquest tall és una necessitat prèvia de cara a la futura reorganització de la circulació de vehicles, vianants i cicles que es produirà als carrers i pont de Santa Joaquima de Vedruna i altres vies.