Ja han finalitzat les obres de la Galeria de Tir amb Arc de la Zona Esportiva Municipal de Cambrils , finançades per la Generalitat en més d’un 80%).

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública
  • Serveis associats: Cambrils Esport

També s’estudiarà la possibilitat que altres clubs esportius puguin fer ús de les instal·lacions

L’alcaldessa de Cambrils i la representant a Tarragona de la Secretaria de l’Esport de la Generalitat, acompanyades del regidor d’Esports, han visitat aquest matí la finalització de les obres

Ja han finalitzat les obres de la Galeria de Tir amb Arc de la Zona Esportiva Municipal de Cambrils , finançades per la Generalitat en més d’un 80%). L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau; la representant a Tarragona de la Secretaria de l’’Esport de la Generalitat, i els regidor d’Esports de l’Ajuntament, Lluís Abella, han visitat aquest matí el nou equipament.

La galeria servirà per l’aprenentatge i l’entrenament d’aquesta modalitat esportiva amb la possibilitat que puntualment s’hi puguin organitzar competicions. A més, s’estudiarà la possibilitat que altres clubs esportius puguin fer ús de les instal·lacions, donant prioritat a la tecnificació del tir amb arc.

Es tracta d’una edificació de 25,00 x 38,50 metres, de forma prismàtica, amb una superfície construïda de 962,50 m2, que consta d’una sala de tir, una aula d’aprenentatge, dos vestidors, una infermeria, un magatzem, oficina de control d’accés, distribuïdors i zones de serveis.

L’equipament té dues parts ben diferenciades, elmòdul de serveis i l’espai destinat a la pràctica de tir.

Zona de pràctica esportiva

En primer lloc, la zona de pràctica esportiva o sala de tir, que consta d’un espai d’espera dels arquers (de cinc metres), la zona de tir (de tres metres) i la pista de competició de 18 metres de llargada (distribuïda en sis línies paral·leles de llançament de dianes, de quatre metres d’amplada, i amb dos jocs de dianes cadascuna) amb un espai pel públic. Aquesta part de l’edifici té una alçada interior variable de 4,5m a 6m, apta per a la pràctica esportiva.

Zona de serveis

I en segon lloc hi ha la zona de serveis, on se situa l’aula d’aprenentatge, els vestidors i el magatzem, amb els distribuïdors i serveis corresponents. En aquest cas, l’alçada interior és de 2,95m.

L’edifici i els accessos

Volumètricament l’edifici reflecteix aquestes dues parts d’usos diferenciats, escalonant la seva façana per adaptar-se a la volumetria interior.

L’estructura de l’edifici i els seus tancaments de façana s’han construït a base d’elements prefabricats de formigó, de manera que s’ha reduït considerablement el temps d’execució.

L’accés principal a la instal·lació es pel vial d’entrada als camps de futbol de gespa artificial de la Zona Esportiva Municipal i que en un futur, quan s’urbanitzi la zona, passarà a ser una avinguda de 30 metres d’amplada. Per tal de minimitzar l’impacte visual de la nova construcció, aquesta quedarà envoltada per l’arbrat existent i es reforçarà la plantació d’arbrat pel seu perímetre.

A l’extrem sud-est de l’edifici i zona d’accés s’hi situa un porxo d’entrada que donarà accés al vestíbul d’entrada a l’edifici, des d’on es té una visió general de tot l’edifici, ja que permet accedir a la zona de serveis-aula-oficina-graderia, o bé directament a la pista de competició. Al vestíbul d’entrada hi haurà l’oficina de control d’accés, i una petita àrea condicionada com a bar, amb maquinària d’autoconsum.

Des del vestíbul es pot anar a un passadís central que dóna accés als serveis, a l’oficina de control i accés, a l’infermeria, a la zona destinada a graderia, a l’aula d’aprenentatge i al fons, a un magatzem de material i a la sala d’instal·lacions. També hi ha un accés exterior al magatzem situat al sector sud-est de l’edifici, des del vial d’entrada a la Zona Esportiva Municipal.