Són dades de l’estudi “Aproximació al PIB turístic del municipi de Cambrils” presentat avui al Centre Cultural. El treball ha estat encarregat pel Patronat de Turisme de Cambrils al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci.

  • Categoritzat com: Comunicació Turisme

El 49% del PIB turístic específic estimat de Cambrils al 2016 va ser generat pel turisme. Així ho reflecteix l’estudi “Aproximació al PIB turístic del municipi de Cambrils”, que s’ha presentat avui al Centre Cultural de Cambrils. És un treball encarregat pel Patronat de Turisme de Cambrils al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, que ha estat redactat pel Dr. Juan Antonio Duro, Catedràtic del Departament d’Economia de la URV, i Mohamed Mazroua, Tècnic del PCT.

La presentació ha anat a càrrec dels redactors de l’estudi i també ha comptat amb les intervencions de l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la Regidora de Turisme, Mercè Dalmau, i el responsable del Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística del Parc Científica i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, Jordi Calabuig.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la regidora de Turisme, Mercè Dalmau, han destacat es tracta d’un estudi pioner, ja que és el primer cop que es fa un treball d’aquestes característiques a nivell provincial, i no hi ha gaires exemples tampoc a nivell de tot Catalunya.

Una de les conclusions més clares de l’estudi és l’elevat pes del sector turístic dintre del global de l’economia cambrilenca, així com el gran creixement de l’activitat, mesurada pel PIB, des del 2014. El PIB generat a Cambrils per les activitat turístiques específiques al 2016 va ser de quasi 250 milions d’euros, que significa un 49% del PIB total estimat pel municipi durant aquest any.

Una altra conclusió important és que des de 2014 el PIB turístic específic hauria experimentat un creixement important al municipi, cosa que hauria implicat un clar guany del seu pes en l’estructura econòmica local, que hauria passat del 43% del PIB al 2014, a l’esmentat 49% al 2016. En termes de cotització en aquests sector, al 2016 van significar quasi 3.900 cotitzants (mitjana inter-trimestral), és a dir, un 50,4% del total d’ocupació coneguda al municipi.

Des del Patronat de Turisme, de la mà dels empresaris turístics i de tots els membres del Consell Rector, es valora molt positivament l’encàrrec d’aquest estudi amb un objectiu clar: poder disposar de dades objectives que reforcin la imatge de l’activitat del turisme com a motor de l’economia del municipi.

L’estudi presentat avui, a més de ser innovador en el territori, confirma l’interès del Patronat de Turisme en generar coneixement i en continuar monitoritzant l’evolució del sector en el municipi com a eina de coneixement i d’orientació de l’estratègia turística.