L’Ajuntament va organitzar ahir una sessió de retorn oberta a tots els cambrilencs i cambrilenques per rendir comptes de la feina feta. El document, encara en fase de revisió, s’aprovarà per Ple a finals d’any. El pla reflecteix els objectius i la visió a 10 anys vista i defineix 14 programes i 171 accions concretes a curt, mig i llarg termini.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Participació ciutadana

La major part de les propostes del Pla Estratègic iCambrils procedeixen dels tallers amb la ciutadania que es van portar a terme a principis d’any en el marc del procés de participació per a l’elaboració del document.

En la fase final de la redacció, ahir va tenir lloc al Centre Cultural una sessió de retorn oberta a tots els cambrilencs i cambrilenques per rendir comptes de la feina feta fins al moment. Està previst que el document, que encara no és definitiu, s’aprovi en un dels últims Plens Municipals de l’any.

El Pla Estratègic Cambrils de Ciutat Intel·ligent defineix la visió i els objectius i preveu accions a curt, mig i llarg termini per assolir-los. És un pla a 10 anys vista que servirà per transformar la ciutat cap a un model innovador de gestió eficient dels recursos i de participació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.

No es tracta d’un pla pensat només des del Govern sinó d’una Pla que representa a tota la ciutat, ja que inclou la visió i les aportacions de la ciutadania, les entitats, els agents econòmics i els tècnics de l’Ajuntament. A més, Cambrils és dels pocs municipis que ha obert la participació als grups de l’oposició.

En aquest sentit, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va destacar ahir en la sessió de retorn la voluntat d’abordar els reptes actuals d’una manera holística i transversal, buscant el màxim consens possible tant polític com social. “No ens podem limitar als quatre anys de mandat, Cambrils necessita que mirem més enllà, Cambrils és de tots, no és de les persones que ara estem al govern”, va afirmar l’alcaldessa.

Mendoza va explicar que el Pla s’ha obert a la màxima participació perquè “no hi ha res que superi una cosa feta entre tots, els projectes col·lectius ens permeten sumar visions i coneixements, incorporar perspectives diferents, detectar millor les necessitats i ser més creatius a l’hora de definir accions per arribar als objectius”.

Finalment, l’alcaldessa va defensar la seva aposta de govern obert com una manera d’entendre la política. “La participació fa que les decisions siguin més compartides i, per tant, més encertades”, va concloure.

Què conté el pla estratègic?

Per una banda, el document defineix els actius, reptes i oportunitats de Cambrils i marca la visió de futur, quatre eixos estratègics i els objectius a assolir en un termini de 10 anys. Per l’altra, el Pla inclou un full de ruta amb 171 accions concretes organitzades en 14 programes funcionals. La línies estratègiques estan pensades a llarg termini, mentre que les accions s’aniran adaptant i prioritzant segons les necessitats de la ciutat.

El full de ruta ha de permetre tenir un horitzó d’accions prioritàries a fer en diferents àmbits com els serveis públics, l’educació, l’àmbit social i comunitari, l’urbà i mediambiental, i la promoció econòmica i turística.

A més, el Pla detalla també l’alineació amb els marcs estratègics catalans i europeus existents, així com el model de governança per garantir la correcta implementació de l’estratègia.

S’han incorporat 88 propostes fetes per la ciutadania

El Pla Estratègic incorpora quasi el 70% de les propostes sorgides dels tallers participatius. Concretament, la ciutadania va fer 130 propostes, de les quals se n’han prioritzat 88. Cal destacar que els diferents agents que han participat en l’elaboració del pla han coincidit amb moltes de les accions proposades.

El mateix pla explica, cas per cas, les propostes que han estat acceptades, les que s’han descartat i els motius pels quals s’ha fet aquesta tria. Les accions que no s’han inclòs perquè no complien els criteris es trametran al govern i als tècnics perquè es puguin revisar i puguin ser afegides en una propera actualització del Pla o impulsades des del departament corresponent.