La coordinadora del Servei d’Atenció a les Dones de Cambrils ofereix una xerrada sobre la violència masclista

  • Categoritzat com: Comunicació Igualtat

La coordinadora del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Cambrils, Mònica Romano, va oferir dijous, 9 de maig, una ponència sobre el servei i la importància del treball en xarxa per a l’abordatge de la violència masclista. La sessió informativa, en el marc del treball comunitari, formava part del Programa de Formació Multi professional per al cos de residents que organitza la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM). La ponència també estava oberta a altres professionals de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata.

El SIAD és un servei, públic i gratuït, d’informació, assessorament, primera atenció, derivació i acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la seva vida laboral, social, personal i familiar, per ajudar-les a resoldre problemàtiques que els hi afecten, amb una perspectiva de gènere.

L’àmbit de treball inclou assessorament jurídic i atenció psicològica individual o grupal, segons ho requereixi el cas. La demanda del servei la pot fer la pròpia dona o per derivació d’ altres serveis municipals o supramunicipals.

Durant la ponència, la coordinadora va fer una amplia revisió sobre les característiques del servei, la importància del treball en xarxa i aspectes clau de la violència masclista: origen, cicle, tipologies de violència, conseqüències per a les dones que la pateixen i procés terapèutic de recuperació. Per finalitzar, hi va haver un torn obert de preguntes.