Ha elaborat un document a base de preguntes i respostes sobre les mesures d’habitatge per la Covid-19

 • Categoritzat com: Comunicació
 • Serveis associats: Ingesol EPEL

L’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils elaborat un document amb la informació sobre les diferents mesures per a les persones que no poden fer front al pagament del lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual a causa de la crisi del coronavirus.

La informació està estructurada a base de preguntes i respostes per facilitar la seva comprensió i inclou els models de documents per realitzar els tràmits. Es poden consultar les respostes i descarregar formularis al web: https://www.cambrils.cat/ingesol/oficina_local_habitatge/mesures-covid-19.

L’Oficina també ofereix assessorament a través del telèfon 977 129 001 (extensió 1) de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores i a través del correu electrònic olh@ingesol.cat. L’objectiu del servei d’assessorament és donar suport a les famílies que han patit una disminució d’ingressos per la situació de confinament i facilitar que es realitzin tots els tràmits corresponents a termini per accedir a les ajudes de les diferents administracions.

És molt important destacar que els llogaters només tindran accés a la línia d’avals o microcrèdits si han sol·licitat prèviament la moratòria del pagament de la renda de lloguer als propietaris. La sol·licitud als propietaris s’ha de realitzar abans del dia 2 de maig per escrit omplint i signant un model de formulari. El propietari té 7 dies laborables per comunicar la seva decisió.

Pel que fa a les hipoteques, la moratòria es pot sol·licitar fins el 3 de maig a les entitats financeres a través dels formularis que tenen penjats a les seves pàgines web. Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació, l’entitat bancària tindrà un període màxim de 15 dies per implementar-la. Els efectes seran la suspensió de la quota hipotecària durant tres mesos (capital més interessos). La quantitat no pagada durant la moratòria es repartirà entre la resta de quotes pendents del préstec.

RESUM DEL DOCUMENT DE PREGUNTES I RESPOSTES

 • MORATÒRIA HIPOTECÀRIA: ASPECTES A DESTACAR

  • Hi ha requisits per a sol·licitar-ho.

  • El termini per a sol·licitar-la fins el 3 de maig.

  • La sol·licitud s'ha de fer a les entitats financeres.

 • PRÒRROGA ESTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT

  • Es prorroguen tots els contractes que finalitzen des del 2 d'abril i fins a dos mesos després de finalitzar l'estat d'alarma.

  • Es poden prorrogar fins a un màxim de 6 mesos.

  • La sol·licitud s'ha de fer per escrit a la propietat.

 • LLOGUER AMB GRANS TENIDORS: ASPECTES A DESTACAR

  • Hi ha requisits per a sol·licitar-ho.

  • El termini per a sol·licitar-ho és fins el 2 de maig.

  • La sol·licitud s'ha de fer per escrit a la propietat, si no és fes, no es podrà accedir a cap microcrèdit.

  • S'adjunten models a la web i al document adjunt.

  • La propietat té l'obligació d'acceptar alguna de les mesures marcades per normativa.

  • Els llogaters de grans tenidors poden demanar un microcrèdit en cas d'acordar moratòria del pagament del lloguer.

 • LLOGUER AMB NO GRANS TENIDORS: ASPECTES A DESTACAR

  • Hi ha requisits per a sol·licitar-ho.

  • El termini per a sol·licitar-ho és fins el 2 de maig.

  • La sol·licitud s'ha de fer per escrit a la propietat, si no és fes, no es podrá accedir a cap microcrèdit o línia ajuts.

  • S'adjunten models a la web i al document adjunt.

  • La propietat no té l'obligació d'acceptar les propostes del llogater.

  • En cas que no hi hagi acord, el llogater podrá demanar un microcrèdit per a finançar el lloguer.

 • SUBMINISTRAMENTS

  • No es poden fer talls dels subministraments mentre duri l'estat d'alarma.

  • El bo social elèctric es prorroga fins el 15 de setembre a totes les persones que els finalitzava el termini.

  • S'amplia el bo social elèctric a persones que s'han vist afectades per la CODID-19. Mirar requisits.

 • DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS

  • Des del dia 2 d’abril s’ha decretat la suspensió dels procediments de desnonament de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica a causa del COVID-19.