Es realitzaran un total de set projectes durant aquest curs 2015/2016 en els que es preveu que participaran uns 3.000 alumnes i gent gran de la ciutat, a més d’aficionats a la música de qualsevol edat

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Escola de Música

Amb l’objectiu de posar encara en més valor un actiu important per Cambrils com és l’Escola Municipal de Música, aquest matí, la regidora d’Ensenyament, Montserrat Masdeu i la directora de l’Escola Municipal de Música, Eva Garriga, han presentat els projectes que el professorat de l’Escola durà a terme durant aquest curs.

En paraules de la regidora, “l’objectiu és aconseguir que a més de l’alumnat de l’Escola de Música, tota la ciutat pugui gaudir de l’aprenentatge musical”. Per Masdeu, aquests projectes “tenen un gran valor educatiu i cultural. De fet, l’aprenentatge musical també beneficia en l’aprenentatge del llenguatge, del coneixement matemàtic i desperta inquietuds i sensibilitats, alhora que els reforça l’autoestima”.

A nivell pràctic, això es tradueix en un conjunt de projectes que el professorat de l’Escola Municipal de Música realitza en el marc de la seva jornada laboral i que reverteixen en gairebé tot l’alumnat dels centres escolars públics i concertat de la ciutat, així com al Casal de la Gent Gran.  D’aquesta manera, es vol aprofitar un recurs educatiu de primer nivell com és l’Escola, incrementar-ne l’aprofitament i augmentar el valor públic de la mateixa.

Amb aquesta iniciativa, l’EMMC va més enllà dels ensenyaments que s’imparteixen habitualment i obre nous espais de confluència amb la ciutadania, especialment en edats infantil i en persones grans. De fet, Garriga ha explicat que “els projectes musicals s’estrenaven el passat curs amb una molt bona acollida assolint l’objectiu de promocionar la música en totes les franges d’edat, detectant fins i tot un increment en la matriculació d’alumnat en les franges infantils”.


Projectes infantils, escolars i a persones grans

Durant aquest curs s’han previst 7 projectes:

-          Música a les Llars d’Infants

-          Corda a les Escoles

-          Cantem a les escoles

-          Producció d’espectacles pedagògics

-          Taller de llenguatge musical al Casal de la Gent Gran

-          Òpera a l’abast

-          Classes de ioga per alumnes d’aprenentatge

 

Projectes adreçats a les Llars d’Infants Municipals

  • Música a les Llars d’Infants Municipals

Sessions de 30 minuts integrades a l’horari lectiu de les llars, adreçades a l’alumnat de 2 anys.

 

Projectes adreçats a centres educatius de primària

  • Corda a les Escoles

Adreçat a alumnat de 1r, 4t, 5è i 6è de primària de les escoles de Cambrils. Un quartet de corda de l’escola es desplaça als centres per mostrar els instruments, explicar la seva història i fer un petit concert amb peces conegudes per l’alumnat.

 

  • Cantem a les escoles: Cantata: La vaca pallassa

Adreçat a alumnat de 3r de primària. Consisteix en la preparació i interpretació d’una cantata musical “La vaca pallassa”. El projecte acaba amb un concert on participen de forma conjunta totes les escoles inscrites, acompanyades en directe de músics professionals.

El projecte acabarà amb un concert el 24 de maig, al Palau d'Esports de Cambrils, on  participaran totes les escoles de Cambrils (l’alumnat de 3r canta i el de 2n assisteix com a públic al concert).

 

  • Producció d’espectacles pedagògics: Doraemon

Espectacle musical on participen els alumnes de P4 i P5 de les escoles de Cambrils.

 

Adreçat als alumnes de P4 i P5. Consisteix en escoltar la narració d’una història (Doraemon), relacionat amb un seguit d’intervencions musicals en directe, i potenciant la participació dels nens i nenes assistents. Participen totes les escoles de Cambrils pel tercer trimestre del curs escolar.

Activitat creada i interpretada pels professors de l'Escola Municipal de Música Eladi Dalmau i Marcel Pascual.

 

Projectes adreçats a la Gent Gran:

Taller de llenguatge musical –Ioga per la  Gent Gran

Tallers de llenguatge, amb l’objectiu de donar coneixements bàsics per a la comprensió de la notació musical occidental clàssica, així com per a la interpretació de partitures de complexitat baixa.

Tallers de llenguatge, amb l’objectiu de donar coneixements bàsics per a la comprensió de la notació musical occidental clàssica, així com per a la interpretació de partitures de complexitat baixa.

Aquest projecte està previst des de mitjan novembre fins a finals de maig, amb una periodicitat quinzenal, i es duu a terme al Casal de la Gent Gran.

Projecte redactat i dut a terme pel professor de l'Escola Municipal de Música Marcel Pascual.

Per altra banda, integrat en el mateix projecte aquest any hi haurà una part de ioga, amb l’objectiu de prendre consciència d’un mateix, de les pròpies possibilitats, i de les reaccions i emocions. Es tracta d’incorporar eines que permetin, per exemple, saber-se calmar quan un està esverat, o agafar ànims positius quan es participa en un  concert.

El projecte de Ioga l’ha redactat i el durà a terme la Sílvia Vidal.

 

Projectes adreçats a persones adultes:

  • Òpera a l’abast

Cicle de xerrades amb l’objectiu de treballar les principals òperes a partir de l’audició o visionat parcial de les mateixes. Cada una de les sessions està dedicada a una òpera en concret i es divideix en diversos blocs segons requereixi l’obra: coneixement inicial de l’autor, contextualització amb l’època, argument de l’obra i audició o visionat dels moments més representatius d’aquesta.

El cicle de xerrades Òpera a l'abast està previst pel primer semestre del 2016, amb una periodicitat quinzenal (les tardes de dijous de 18.30 a 20h.

Està adreçat tant als amants de l'òpera com a aquelles persones que es volen iniciar en aquest món, i ha nascut amb una clara voluntat de continuïtat pel proper any, donat l'èxit de públic de les xerrades.

Projecte redactat i dut a terme pel professor de l'Escola Municipal de Música Francesc Sánchez Macias.

 

  • Classes de ioga per alumnes d’Aprenentatge

Prendre consciència d’un mateix, de les seves possibilitats, i de les seves reaccions i emocions. Que vagin incorporant eines que els permeti, per exemple, saber-se calmar quan estan esverats, o agafar ànims positius quan han de fer un examen o un concert.

Desvetllar el cos amb postures de ioga divertides i senzilles. Prendre consciència de la respiració en cada moment. Observar les reaccions de l’estat d’ànim davant determinades postures. Exercicis col·lectius per interrelacionar-se amb els companys també a l’hora d’aprofundir en l’auto-coneixement, que també inclou el coneixement de l’altre.

Aquest projecte ha estat redactat i dut a terme per la professora de l'Escola Municipal de Música Sílvia Vidal.