També s’ofereix un nou ensenyament adreçat a infants de 3 anys

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Escola de Música

El ple de l’Ajuntament aprovarà demà les novetats, en ensenyaments i taxes, que el Consell rector de l’Escola Municipal de Música de Cambrils ha proposat per al curs 2015/16.

La voluntat del departament d’Ensenyament, així com del Consell Rector de l’EMMC, continua sent incentivar la matriculació de l’alumnat i la posada al dia de l’Escola, ja sigui apropant-la a la ciutadania amb tallers, creant nous ensenyaments que s’adeqüin a la demanda existent o ampliant les bonificacions familiars.

Per això, entre les mesures proposades es preveu l’eliminació del concepte de matrícula i, per tant, els ensenyament passaran a tenir un preu íntegre que serà fraccionable. Així mateix, les noves taxes preveuen una bonificació del 3% per a aquells alumnes que no fraccionin el pagament.

Bonificacions del 50% a famílies nombroses i monoparentals

Les noves taxes també preveuen un increment dels descomptes a les famílies, tant nombroses com monoparentals.  Fins ara, aquests col·lectius tenien una bonificació en la matrícula del 50% i ara , la bonificació s’amplia al cost de tot l’ensenyament. La mesura suposarà un increment de l’estalvi familiar del 42.5%.

Altres bonificacions

Així mateix, tindran una bonificació del 10% de l’import de l’ensenyament, aquells alumnes que tinguin dos o més germans matriculats al centre, en el mateix curs escolar;  una bonificació del 25% de l’import de l’ensenyament, l’alumnat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; i l’ exempció total de l’import de l’ensenyament, les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, i les dones víctimes de violència de gènere així com els seus fils dependents.

 

“Petits músics”, nou curs

El proper curs s’oferirà un nou ensenyament per a nens de 3 anys, que serà d’una sessió de 45 minuts setmanal.  La nova aposta neix arran del projecte “Música a les llars”, que ha tingut una gran acollida entre les famílies amb nens de 2 anys i, fins ara l’Escola només oferia cursos a partir de 4 anys. Amb aquest nou curs, els nens que deixin la llar podran continuar la formació musical.