Les sessions abordaran temes com la sexualitat, l’alimentació, la influència de la publicitat a l’adolescència, l’autonomia personal i els límits

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

L’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa el segon cicle de xerrades i tallers de l’Escola de Famílies, creada el curs passat, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills i filles. Aquestes sessions, que també inclouen un espai de preguntes i debat, pretenen oferir eines que permetin millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels infants i joves en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

L’aprenentatge té lloc en diferents contextos pels quals transita l’alumnat: des de l’educació formal i la família, fins el lleure, les xarxes socials i les connexions que s’estableixen entre ells, entre altres. Però cal reforçar especialment la família com a primer referent educatiu i responsable del creixement i de la formació dels seus fills i enfortir uns vincles coherents i coordinats entre l’escola i la família.

En aquest sentit, les xerrades van dirigides principalment a les famílies dels i les alumnes dels centres educatius de Cambrils i als agents educatius vinculats amb l’alumnat, però estan obertes a tota la població que hi estigui interessada.

Els Plans Educatius d’Entorn posen l’accent en la xarxa, entenent l’acció comunitària com una nova forma de concebre l’educació més integral i coordinada. Aquest curs, l’Escola de Famílies compta amb la col·laboració de l’Hospital Lleuger Antoni Gimbernat de Cambrils, que ofereix diferents xerrades dels professionals sanitaris, a través de la Salut Comunitària.

A més de les sessions dels professionals de l’Hospital Lleuger, els dies 16 març, 20 d’abril i 18 de maig, el departament d’Educació i Polítiques d’Actives d’Ocupació de l’Ajuntament realitzarà xerrades d’orientació formativa per a les famílies, per tal de donar a conèixer les diferents possibilitats que hi ha un cop s’ha acabat l’ensenyament obligatori. En aquestes xerrades també es convidaran a diferents directors/es de centres.

L’Escola de Famílies arrencarà el 18 d’octubre amb un taller sobre sexualitat per a les famílies amb fills i filles adolescents a càrrec de la infermera Cristina Oliver. En la segona sessió, el 18 de novembre, la dietista i nutricionista Lola Simón abordarà el tema de l’alimentació, l’autoimatge corporal i la influència de la publicitat a l’adolescència.

El 21 de gener, la pediatra Maria Salvadó i la infermera Pili Ferré parlaran de sexualitat per a famílies amb infants. L’última sessió programada de moment serà el 17 de febrer i anirà a càrrec de la infermera Cristina Oliver, que donarà consells a les famílies sobre autonomia personal, comunicació i límits.

L’Escola de Famílies no és un programa tancat sinó que s’anirà ampliant al llarg del curs atenent a les peticions de famílies, centres educatius, AMPES i AFES.

XERRADES PROGRAMADES

Dia: dilluns, 28 d’octubre
Xerrada: GUIA PRÀCTICA SOBRE SEXUALITAT PER A LES FAMÍLIES (ADOLESCENTS)
A càrrec: Cristina Oliver (infermera de Família i Salut Comunitària)
Lloc: Centre Cultural (C/ Sant Plàcid, 18)
Hora: 18 a 20 h
Objectius: Aquest taller pretén ser una petita guia de supervivència per encarar una faceta de la vida dels nostres fills/es que, a les famílies, sovint es fa feixuga i per a la qual ens sentim inexperts/es: la seva educació afectiva i sexual.

Dia: dilluns, 18 de novembre
Xerrada: ALIMENTACIÓ I INFLUÈNCIA DE LA PUBLICITAT A L’ADOLESCÈNCIA. GUIA PER A LES FAMÍLIES.
A càrrec: Lola Simón, dietista i nutricionista.
Lloc: Ateneu Juvenil (Av. Horta de Santa Maria, 14)
Hora: 18 a 20 h
Objectius: Aquest taller té l’objectiu de donar eines per motivar als i les adolescents a portar una alimentació sana i equilibrada, afavorint una autoimatge corporal positiva. També de aprendre a veure la publicitat de forma crítica i de motivar a dur una dieta sana i equilibrada, donant importància a l’esmorzar a casa, abans d’anar a l’institut.

Dia: dimarts, 21 de gener
Xerrada: GUIA PRÀCTICA SOBRE SEXUALITAT PER A LES FAMÍLIES (INFANTS)
A càrrec: Pili Ferré (Infermera pediatria) i Maria Salvadó (Pediatra)
Lloc: Ateneu Juvenil (Av. Horta de Santa Maria, 14)
Hora: 18 a 20 h
Objectius: Aquest taller pretén ser una petita guia de supervivència per encarar una faceta de la vida dels nostres fills/es que, a les famílies, sovint es fa feixuga i per a la qual ens sentim inexperts/es: la seva educació afectiva i sexual.

Dia: dilluns, 17 de febrer
Xerrada: CONSELLS PER A LES FAMÍLIES SOBRE AUTONOMIA PERSONAL, COMUNICACIÓ I LÍMITS.
A càrrec: Cristina Oliver (infermera de Família i Salut Comunitària)
Lloc: Ateneu Juvenil (Av. Horta de Santa Maria, 14)
Hora: 18 a 20 h
Objectius: Ajudar a millorar a les famílies l’educació que realitzen als seus fills/es i la seva relació.