El servei es va oferir ahir dijous des del Centre Cívic Les Basses, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils. La regidora de Govern Obert i Participació, Neus Cárdenas, va visitar l’oficina a primera hora del matí. Durant la jornada, l’assessor tècnic va atendre 10 visites presencials i 18 trucades o videotrucades.

  • Categoritzat com: Participació ciutadana

L’equip de la Síndica de Greuges de Catalunya va oferir atenció presencial i telemàtica ahir dijous des del Centre Cívic Les Basses de Cambrils, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils. A primera hora del matí, la regidora de Participació Ciutadana, Neus Cárdenas, va visitar l’oficina, on va mantenir una breu reunió amb l’assessor tècnic, Ton Clapés, que posteriorment va atendre les consultes i queixes de la ciutadania i les entitats del municipi.

En aquest desplaçament de l’oficina a Cambrils es van rebre un total de 10 visites presencials i 18 trucades o videotrucades. Les persones que van ser ateses presencialment al Centre Cívic Les Basses o per trucada o videotrucada van presentar 8 queixes i van fer 20 consultes relacionades amb vulneracions de drets per part d’administracions públiques i empreses que presten serveis generals. Les problemàtiques plantejades van ser temes relacionats amb el consum (electricitat i gas ), el medi ambient, la justícia i la infància, entre d'altres.

Aquesta presència de l’equip de la Síndica de Greuges a Cambrils respon a l’objectiu d’apropar aquesta institució a les persones per facilitar la presentació de queixes i fer consultes, i s'emmarca amb les visites que el Síndic fa amb regularitat als municipis i barris de Catalunya.

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.  També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas o el servei postal.