El full de ruta, dividit en quatre eixos de desenvolupament, posa l’accent en el benestar de les persones i una economia emprenedora i responsable. El pla de mandat també contempla l’estudi i projecte per a la reordenació de la Rambla Jaume I, Pau Casals i barri del Port. El document és un compromís entre l’Ajuntament i la ciutadania que potencia la transparència i permet el rendiment de comptes. L’estat d’execució de les actuacions es podrà consultar a l’espai web de Govern Obert.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el primer tinent d’alcalde, Josep Lluís Abella, i el segon tinent d’alcalde, Oliver Klein, han presentat aquest migdia el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023. La redacció i publicació del document està lligada a la nova ordenança de transparència i bon govern, impulsada i aprovada inicialment en l’anterior mandat.

Aquest full de ruta, dividit en quatre eixos estratègics de desenvolupament, defineix les principals línies d’actuació del govern, concretant projectes i programes. El nou pla posa l’accent en les accions per  millorar el benestar de les persones i fomentar una economia emprenedora i responsable.

L’alcaldessa ha afirmat que el document és un compromís entre l’Ajuntament i la ciutadania, que permet identificar l’estratègia del govern municipal, clarificar les expectatives, augmentar la transparència i rendir comptes.

“Treballarem amb proximitat i apostant pel diàleg i la implicació de tothom en la millora de Cambrils”, ha assegurat Camí Mendoza. En aquesta línia, la ciutadania podrà consultar l’estat d’execució del pla en temps real a l’espai web de Govern Obert de l’Ajuntament.

D’altra banda, el full de ruta també inclou millores urbanístiques com l’avinguda de l’Esport, la finalització de l’avinguda Baix Camp, l’estudi i redacció del projecte de reordenació de la Rambla Jaume I, Pau Casals i barri del Port, i l’elaboració d’un pla d’Intervenció per a la millora i manteniment dels carrers dels diferents barris de Cambrils.

“Es tracta d’aprofitar les moltes oportunitats que té Cambrils per millorar la qualitat de vida de les persones que hi vivim, assolir el projecte comú de ciutat que volem tenir l'any 2023 i marcar les bases per més enllà”, ha afirmat l’alcaldessa.

Els quatre eixos d’actuació són:

- Una ciutat enfocada al benestar de les persones

- Una ciutat amb una economia emprenedora i responsable

- Una ciutat segura, equilibrada i endreçada

- Una ciutat propera amb el ciutadà

Eix 1: Una ciutat enfocada al benestar de les persones

En el marc del primer eix estratègic, el govern treballarà per ampliar la tarifació social dels preus de les matrícules de les escoles bressol, les activitats esportives, l’escola de música i les activitats de lleure. Una altra de les prioritats destacades és el dret a l’habitatge digne i assequible amb l’obertura de la nova Oficina Local d’Habitatge al Forn del Tallero per garantir l’accés a l’habitatge i evitar desnonaments, l’impuls de models alternatius d’habitatge i la promoció d’habitatge social.

D’altra banda, el govern vetllarà per l’envelliment actiu en diferents àmbits amb l’impuls de plans de dinamització, potenciant plans integrals d’atenció, promoció i assistència. En l’apartat de l’educació, el pla preveu ampliar l’oferta de cicles formatius i desenvolupar el Projecte Educatiu de l’Escola de Música, entre altres actuacions.

En l’àmbit de la cultura, destaca la recuperació del patrimoni històric-cultural local, tant immaterial (tradicions) com material; la gestió de la viabilitat i la forma d’execució del Teatre-Auditori per tal de poder tenir un espai de programació i exhibició d’actes culturals tant de fora com de dins de Cambrils, i l’impuls de la nova Ràdio Cambrils amb la participació de totes les associacions cambrilenques.

Eix 2: Una ciutat amb una economia emprenedora i responsable

El segon eix estratègic engloba els programes relacionats amb la promoció econòmica i el turisme. El regidor Oliver Klein ha estat l’encarregat de detallar les línies previstes en aquest bloc, començant per les actuacions per seguir promovent la desestacionalització del turisme amb la segmentació i diversificació de l’oferta, la promoció d’activitats i esdeveniments a les platges durant tot l’any i la potenciació del barri antic amb noves rutes turístiques.

Pel que fa al comerç, es posaran en marxa els plans específics de dinamització comercial per a diverses zones de Cambrils, es dignificarà l’espai públic al barri del Port amb la peatonalització de Pau Casals per tal de fer més atractiva la zona comercial, s’impulsaran iniciatives de promoció del comerç de proximitat, i s’impulsarà la dinamització i modernització del mercat municipal amb una reforma total del concepte actual.

En el capítol de l’emprenedoria, es desenvoluparà un estudi especialitzat acompanyat d’un pla econòmic i de desplegament industrial que dibuixi i determini sectors estratègics, compatibles amb el turisme i el sector serveis locals i que tingui en compte el desenvolupament dels polígons industrials. A més, s’incentivarà fiscalment la implantació de noves al municipi, la creació de llocs de treball, i la innovació amb la incorporació d’empreses a la nàutica i la mar, les noves tecnologies i les energies renovables.

Amb l’objectiu d’impulsar el sector primari, el pla inclou accions per promoure l’economia blava com convertir el port en una aula oberta per tal de conèixer la història local i el patrimoni del municipi, donar visibilitat al món de la mar i fer de pont amb la promoció dels productes locals i el sector de la gastronomia.

Una altra prioritat destacada en aquesta línia estratègica és la promoció de l’agricultura autòctona amb programes de formació en cultiu ecològic i la seva transformació, amb la col·laboració d’altres administracions.

Les polítiques per a la inserció laboral també tenen un pes important en el pla d’acció amb programes per potenciar la formació ocupacional adaptada a la realitat del teixit productiu de Cambrils o l’ampliació dels Plans d’Ocupació Municipal finançats íntegrament per l’Ajuntament.

Eix 3 Una ciutat segura, equilibrada i endreçada

El regidor Lluís Abella ha repassat les línies d’actuació del tercer eix estratègic, que engloba la seguretat, la sostenibilitat, la mobilitat i l’espai públic. “Volem declarar la guerra a l’incivisme”, ha assegurat el segon tinent d’alcalde.

En aquest sentit, el pla preveu incrementar les campanyes de sensibilització i posteriors sancions als propietaris que no recullin les defecacions de gossos i a les persones que no facin un bon ús del sistema de recollida de residus, així com revisar les ordenances de convivència per tal que es puguin complir de manera efectiva.

D’altra banda, el regidor ha explicat que s’establirà un Pla local per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per avançar cap a una ciutat més sostenible. A més, el govern exigirà a l’ACA la neteja de les set rieres, i en especial la de Riudoms, per mantenir-les en un bon estat de conservació i per tal d’evitar els vessaments fluvials deguts a pluges torrencials.

Pel que fa a l’espai públic, l’Ajuntament seguirà treballant per la posada en marxa de la nova estació del ferrocarril i pel desmantellament ràpid i ordenat de les vies del tren i la seva reconversió progressiva cap el Trencam.

Entre les millores urbanístiques previstes, destaquen l’impuls de l’avinguda de l’Esport que connectarà Cambrils i la futura estació amb l’A7 i l’AP7 i l’elaboració d’un pla d’intervenció per a la millora i manteniment dels carrers dels diferents barris de Cambrils.

El pla també contempla la redacció de dos projectes de reordenació importants: un per la Rambla Jaume I, Pau Casals i el barri del port fins la façana marítima i l’altre per l’avinguda Diputació des del Club Nàutic fins el Pi Rodó. Finalment, dins les accions per millorar l’espai públic, el govern exigirà a l’Estat l’execució de la passarel·la del final de la riera d’Alforja per donar continuïtat al passeig Marítim.

En matèria de mobilitat, durant aquest mandat es redactarà i implementarà un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, es farà una restauració integral dels carrils bici i s’ampliarà la xarxa per tal de donar connexió a trames actualment inconnexes.

Eix 4: Una ciutat propera amb el ciutadà

L’últim eix del pla municipal se centra en la construcció d’una ciutat més propera a la ciutadania potenciant el govern obert i ampliant els pressupostos participatius. En aquesta mateixa línia de transparència i proximitat, el govern municipal rendirà comptes amb els cambrilencs i cambrilenques a través de l’espai web de Govern Obert, des d’on es podrà fer un seguiment de l’acompliment dels objectius marcats.