L’alcalde, el regidor d’Obra Pública i la directora territorial de la Generalitat van visitar les obres de millora de l’accés nord el passat 13 de setembre. El nou vial de circumval·lació tindrà un passeig enjardinat central i una doble calçada lateral.

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública

La nova avinguda de l’Esport de Cambrils va prenent forma per convertir-se en un nou vial de circumval·lació que millorarà l’accés al municipi pel nord i el connectarà estratègicament la nova estació de tren, el polígon Belianes sud, el parc de Bombers i el nucli urbà.

El passat dimarts l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, el regidor d’Obra Pública, Enric Daza; la directora dels Serveis Territorials de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Tarragona, Trinitat Castro, i el Cap del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, Carlos Mingote Vilamajó, van visitar les obres d’aquesta infraestructura acompanyats pel cap d’Obra Pública de l’Ajuntament, Víctor Pujol, i personal tècnic de les dues administracions i les empreses adjudicatàries.

L’Ajuntament de Cambrils i la Generalitat estan en permanent contacte per coordinar les obres de l’avinguda de l’Esport i el pont sobre el barranc Verge del Camí executades pel consistori amb la construcció de la rotonda de la carretera de Monbrió que porta a terme el Departament de Territori de la Generalitat.

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha destacat que la bona coordinació entre les dues administracions permet optimitzar recursos i temps per portar a terme les obres i ha explicat que la nova avinguda significarà una transformació urbanística de la zona que millorarà substancialment la mobilitat i la seguretat.

L’estat de les obres

A l’avinguda de l’Esport, després de la demolició de l’asfalt, en aquest moment s’està treballant en la compactació del terreny i la col·locació de vorades laterals, guals i rigola, que són els passos previs a la construcció de la doble calçada lateral i el passeig central que conformaran el vial. Pel que fa als serveis, aquesta setmana s’ha iniciat la instal·lació del col·lector d’aigües residuals, el muntatge de la canonada d’aigua, la construcció dels embornals que es connectaran a la xarxa de pluvials i les telecomunicacions. La part més avançada d’aquesta obra és la zona del pont, on ja s’està preparant el terreny començar a asfaltar.

D’altra banda, a la rotonda de la carretera T-312 ja estan molt avançats els treballs de pavimentació que van començar a finals d’agost i les obres podrien acabar cap al novembre. El nou giratori tindrà 65 metres de diàmetre i 6 ramals de connexió; la calçada serà de 8 metres d’amplada, amb 2 carrils de 4 metres i amb vorals interiors i exteriors d’1 metre.