Només es pot utilitzar el transport públic per desplaçar-se a llocs de treballs essencials o a comprar subministraments bàsics

  • Categoritzat com: Comunicació Transport i Mobilitat (Aparcam)

L’autobús urbà de Cambrils serà gratuït temporalment des d’avui i fins que acabi el confinament, seguint la mesura inclosa en la resolució TES/798/2020, de 31 de març del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Només poden utilitzar el transport públic les persones que s’hagin de desplaçar a un lloc de treball essencial o anar a comprar subministraments bàsics. La gratuïta, que també serà d’aplicació al transport interurbà, és una mesura temporal.

Fa dues setmanes l’empresa municipal Aparcam de Cambrils ja va reduir les freqüències del bus urbà com a mesura preventiva per minimitzar desplaçaments i per adequar-se a la baixada de la demanda a causa de les restriccions.

Els horaris provisionals es poden consultar aquí:

https://www.cambrils.cat/aparcam/fitxers/tp/tp-serveis-minims.