Són estudiants del grau d’Història que estan cursant l’assignatura d’Arxivística impartida per la Dra. Coral Cuadrada Majó

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

Un grup d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han visitat avui l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM). Es tracta dels alumnes del grau d’Història que estan cursant l’assignatura d’Arxivística, que imparteix la Dra. Coral Cuadrada Majó. El programa d’aquesta assignatura està format per la visita a un seguit d’arxius del territori, per tal de conèixer de primera mà els diferents aspectes teòrics i pràctics del funcionament d’un arxiu. A més, cadascuna de les visites incloses en el programa està enfocada per posar èmfasi en un tipus concret de documents.

En el cas concret de la visita a l’AMCAM, aquesta visita s’ha concretat amb el nom Arxius i fotografia. D’una banda, l’objectiu és donar a conèixer de quina manera un arxiu municipal de dimensions mitjanes gestiona la documentació que genera la institució a la qual serveix. És a dir, com dins de l’Ajuntament de Cambrils es creen els documents, es classifiquen, es descriuen, passen les diferents fases de la seva vida, es conserven i s’utilitzen diàriament per a la consulta dels diferents departaments i per a la consulta dels usuaris externs.

El segon objectiu, específic d’aquesta visita, és mostrar quin ús i tractament fa un arxiu dels documents fotogràfics. A partir d’alguns dels reportatges i fotografies que custodia l’AMCAM, els alumnes han pogut veure els seus diferents suports (paper, plàstic, vidre, digital), quin és l’origen d’aquestes imatges (creació pròpia, cessió), quins valors tenen, com es poden utilitzar (per a usos administratius, tècnics o culturals) i quina divulgació se’n pot fer.

Aquesta visita forma part de la línia de divulgació de l’AMCAM adreçada a diferents públics i, més concretament, de l’atenció preferent que des de fa anys es presta als alumnes dels diferents nivells d’ensenyament, des d’infantil, primària i secundària fins al nivell universitari.