Les consultes presencials amb cita prèvia es limiten a un màxim de dues hores de durada i 10 documents per persona usuària

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

El proper dilluns 8 de juny l’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) reobre el servei presencial mitjançant el sistema d’hores concertades, per a aquelles consultes que no puguin ser ateses de manera telemàtica.

Les persones usuàries que necessitin tenir accés a la documentació de l’AMCAM, han d’adreçar un correu electrònic a arxiu@cambrils.cat o una instància a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils (https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3760), especificant la informació que necessitin per les seves recerques.

La consulta presencial, fins al final de l’estat d’alarma, no podrà superar les dues hores de durada i no es poden fer servir els equipaments informàtics propis de l’arxiu per la consulta. La consulta de documents queda limitada a 10 documents per persona usuària.