La publicació dels documents és una manera de sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Arxius. És una de les sèries històriques més consultades per cercar informació sobre fets significatius relacionats amb Cambrils.

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

L’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) celebra el Dia Internacional dels Arxius (9 de juny) amb la publicació de les actes municipals de l'Ajuntament de Cambrils entre els anys 1705 i 1840.

Les actes informen de les decisions que la corporació municipal adopta davant de tots els assumptes i esdeveniments que tenen lloc en el municipi i d'aquells que pel motiu que sigui transcendeixen més enllà del mateix municipi. Són una font excel·lent on cercar informació sobre fets significatius relacionats amb Cambrils i per entendre la manera com el municipi ha evolucionat fins als nostres dies.

La sèrie d’actes municipals és una de les sèries històriques més consultades a l’Arxiu Municipal de Cambrils. A conseqüència d’aquest ús freqüent per investigadors i divulgadors culturals, es va considerar oportú digitalitzar-les amb l’objectiu de garantir la supervivència dels documents originals en les millors condicions possible i garantir d’aquesta manera, la conservació dels originals per les properes generacions.

Les actes han estat digitalitzades en col·laboració amb l'Arxiu Comarcal del Baix durant els anys 2017 i 2018. Ara es poden consultar en línia mitjançant l'enllaç: https://www.cambrils.cat/arxiu