Aquesta és la segona contribució de l’Arxiu al projecte Biblioteques amb DO. Un llistat de terres de Cambrils afectades per l'oídium el 1854 ens obre la porta a descobrir qui posseïa vinyes, on estaven ubicades i quines dimensions tenien.

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

L’Arxiu Municipal de Cambrils (AMCAM) dedica el seu Document del mes d’octubre a un dels aspectes més negatius de la vinya al nostre país: les malalties que pateix i les catastròfiques conseqüències econòmiques que van tenir per a la població a la segona meitat del segle XIX.

Un llistat de terres de Cambrils afectades per l'oídium el 1854 ens obre la porta a descobrir qui posseïa vinyes, on estaven ubicades i quines dimensions tenien.

Es pot consultar a l’adreça web http://www.cambrils.cat/arxiu/recerca-i-difusio/difusio-del-patrimoni-cultural/el-document-del-mes/expedient-de-les-vinyes-afectades-per-l-oidium-1854-octubre-2013.

Aquesta és la segona contribució de l’Arxiu Municipal de Cambrils al projecte Biblioteques amb DO, al qual la Biblioteca Pública Municipal de Cambrils va dedicar el passat mes de setembre.

El document del mes és un espai virtual que pretén donar a conèixer elements del patrimoni documental de Cambrils tot situant-los en el seu context arxivístic  i històric.  L’AMCAM selecciona cada mes un document dels seus fons, el reprodueix, l’acompanya d’un comentari i el fa dialogar amb altres documents del fons. Tot plegat, amb l’objectiu de contextualitzar-lo des d’un punt de vista històric (època, assumpte sobre el qual ens informa, persones que s’hi relacionen) i arxivístic (tipus de document, qui el va generar i per què, on s’ha conservat).

Els Document del mes que s’han publicat fins ara es poden consultar a l’adreça web http://www.cambrils.cat/arxiu/recerca-i-difusio/difusio-del-patrimoni-cultural/el-document-del-mes.