Amb aquest certificat el llaüt Santa Teresa era admès pels diferents ports catalans sense ser sospitosa de transmetre malalties contagioses

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

Amb motiu de les festes de Sant Pere, l’Arxiu Municipal de Cambrils dedica el seu Document del mes de juny a la patent de sanitat que l’embarcació cambrilenca Santa Teresa va obtenir l'estiu de 1868 per poder ser admesa en diferents ports catalans sense ser sospitosa de transmetre malalties contagioses.

Les patents de sanitat eren documents que certificaven l’estat de salut del port d’on havia sortit una embarcació i formaven part del sistema sanitari que intentava evitar que les malalties contagioses s’escampessin, ja que els nombrosos vaixells que sovint cobrien rutes comercials –tant de llarga distància com de cabotatge– podien ser agents involuntaris de contagi.

Cal tenir en compte que, fins que la medicina va tenir mitjans eficaços per lluitar contra les malalties, la millor manera de no ser-ne víctima era evitar que arribessin els agents que les transportaven. Epidèmies de malalties contagioses com la pesta, la febre groga o la malària van causar estralls a la població occidental en diferents moments des de l'època medieval fins ben entrat al segle XIX. Per tant, la simple notícia que en algun lloc proper s'havia manifestat alguna d'aquestes malalties provocava la por general i feia activar un seguit de mesures de prevenció, entre les quals la patent de sanitat que havia de portar cada embarcació.

Ara, gràcies a la patent de sanitat del llaüt cambrilenc Santa Teresa, podem conèixer quin era l’objectiu del seu viatge, en quins ports va fer escala i si hi patien alguna epidèmia en aquell moment.

A més, sobre aquest mateix tema el proper 25 de juny a les 8 del vespre al centre Les Basses es podrà escoltar la conferència la conferència de Pedro Otiña Sanitat marítima: la defensa de la costa i la salut pública de Tarragona, organitzada pel Museu d’Història de Cambrils.

El document del mes és un espai virtual que pretén donar a conèixer elements del patrimoni documental de Cambrils tot situant-los en el seu context arxivístic  i històric.  L’AMCAM selecciona cada mes un document dels seus fons, el reprodueix, l’acompanya d’un comentari i el fa dialogar amb altres documents del fons. Tot plegat, amb l’objectiu de contextualitzar-lo des d’un punt de vista històric (època, assumpte sobre el qual ens informa, persones que s’hi relacionen) i arxivístic (tipus de document, qui el va generar i per què, on s’ha conservat).

Els Document del mes que s’han publicat fins ara es poden consultar al web de l’Arxiu Municipal de Cambrils.