Un total de 39 alumnes es beneficiaran dels 5.000euros pressupostats Les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes cobraran els imports i aplicaran els descomptes a les quotes periòdiques

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Educació
  • Serveis associats: Educació

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i la regidora d’Ensenyament, Carmen Quintana, han signat aquesta tarda els convenis amb les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) beneficiàries de la subvenció pels estudiants de famílies amb pocs recursos econòmics que estiguin inscrits a activitats extraescolars dels centres educatius d’infantil, primària i ESO de Cambrils sufragats amb fons públics.

En total, s’han presentat 42 sol·licituds a la convocatòria de les noves subvencions, que l’Ajuntament va obrir aquest octubre. D’aquestes, se n’han acceptat 39, que són les que compleixen els requisits per accedir-hi, i que puntuaven en funció d’una limitació de renda anual, el ser família nombrosa o tenir infants acollits, així com acreditar que algun membre de la unitat familiar és discapacitat.

La meitat  obtindran la subvenció màxima

L’alcaldessa ha destacat que totes les persones que complien els requisits han estat acceptades, a més d’informar que aproximadament el 44% dels sol·licitants obtindran el descompte de 150 euros,  l’import màxim establert a les bases. D’altra banda, la regidora Carmen Quintana ha agraït a les AMPA que s’hagin implicat en el programa de subvencions, ja que són part essencial de la comunitat educativa.

Tots els assistents han coincidit al parlar, que tot i que el programa de subvencions s’ha gestat amb el curs començat, la difusió feta per les pròpies AMPA, i la coordinació entre el departament d’Ensenyament i el de Benestar Social ha permès fer arribar a aquelles famílies amb més necessitats tota la informació.  Amb tot, l’any vinent podria ampliar-se la partida econòmica destinada a aquest fi.

L’Ajuntament agilitzarà el pagament dels imports

Una de les peticions que les AMPA havien manifestat era aconseguir que l’Ajuntament els ingressés els imports de manera ràpida, ja que que no podien assumir les bonificacions amb recursos propis, i finalment ha pogut ser així. L’Ajuntament ha agilitzat el pagament mitjançant una bestreta per valor de 3.000 euros i properament procedirà a pagar els 2.000 euros restants.

A més. un dels punts cabdals de l’acord ha estat considerar les AMPA com a entitats col·laboradores, fet que permetrà que s’encarreguin de distribuir els imports, aplicant descomptes a les quotes periòdiques que han de pagar els alumnes subvencionats per realitzar l’activitat. Això facilitarà la gestió dels recursos i servirà de bases per a futures col·laboracions.

L’objectiu del departament d’Ensenyament està centrat en lluitar contra el fracàs escolar i mesures com la que avui s’ha firmat o com les bonificacions a les quotes de les llars d’infants o els projectes de reutilització llibres són essencials per aconseguir l’objectiu. Aquestes ajudes del departament d’Ensenyament per afavorir la participació a les activitats extraescolars se sumen a la línia de subvencions que la regidoria d’esports  ofereix a les AMPA que organitzen activitats esportives.

 

Entitats que han firmat el conveni:

AMPA Mas Clariana

AMPA Guillem Fortuny

AMPA Cambrils

AMPA Marinada

AMPA La Bòbila

AMPA Joan Ardevol

AMPA Vidal i Barraquer

AMPA Institut Cambrils