Els interessats poden presentar les seves propostes a l’OAC fins el 31 d’octubre

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L'Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a entitats i ciutadania perquè proposin noms de persones que creguin que poden ser mereixedors d’algun dels reconeixements previstos en el reglament municipal de Nomenaments i Distincions d’Honor. Els interessats poden presentar candidates i candidats fins  el proper 31 d’octubre. Les propostes s’han de fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, indicant els motius pels quals creuen  que la persona escollida és mereixedora del reconeixement. L'acte de lliurament de les mencions tindrà lloc al voltant de la Festa Major de la Immaculada.

Segons el reglament, els honors i distincions contemplen els títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu, la Medalla d’Honor de la Vila de Cambrils i la Menció Honorífica Municipal.

Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions sol·licitants i els mèrits i les circumstàncies que concorren en la persona, entitat o col·lectiu a qui es proposa distingir, aportant totes les dades i antecedents que es considerin necessaris i proposant si s’escau, la pràctica de les diligències convenients per complementar els fets que emparen la proposta de distinció.

La Comissió d’Honors i Distincions valorarà les propostes presentades, adoptarà una proposta per majoria absoluta de tots els seus membres i l’elevarà al Ple de la Corporació. El corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació nominal i secreta, amb majoria absoluta, tot i que l’objectiu és aconseguir el màxim consens.

Reglament d’Honors i Distincions

En el Ple del dia 1 de desembre de 2009, es va aprovar el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Cambrils , el qual es pot consultar a la pàgina web www.cambrils.org dins de l’apartat d’alcaldia.

Una de les voluntats que va impulsar la creació d’aquest Reglament va ser la d’establir i regular les distincions que pot atorgar l’ajuntament com a reconeixement públic de tota la ciutadania, bé sigui a persones físiques, jurídiques o a entitats cambrilenques que hagin destacat en qualsevol àmbit de la vida de la ciutat.

Us podeu descarregar el formulari per presentar candidats clicant en aquest enllaç.