L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació pública el condicionament i posterior explotació del restaurant-bar situat a l’edifici de vestidors entre els dos camps de futbol de gespa artificial de la zona esportiva municipal.

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Cambrils Esport

Les ofertes es poden presentar fins el 10 de juny

La durada de la concessió serà de 10 anys, prorrogable fins a un màxim de 5 anys més

L'Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació pública el condicionament i posterior explotació del restaurant-bar situat a l’edifici de vestidors entre els dos camps de futbol de gespa artificial de la zona esportiva municipal.

La concessió tindrà una durada de 10 anys. Aquest període serà prorrogable, previ acord exprés de les parts, fins a un màxim de 5 anys més. El cànon de la concessió és de 7.300 euros anuals, millorable a l’alça. El pagament es farà per anualitats anticipades.

Les obres i instal·lacions aniran a càrrec del concessionari. Les actuacions a realitzar per tal que el bar pugui entrar en funcionament són l’equipament de la cuina amb els aparells i electrodomèstics, motiu pel qual s’han fet les pre-instal·lacions; els aparells de climatització del bar-espai social i el mobiliari interior.

El bar i espais complementaris tenen una superfície total de 167,70 m2. A més, es preveu una zona exterior d’ocupació de terrassa de 42,90 m2, de manera que quedin lliures d’obstacles els recorreguts d’evacuació de l’edifici.

Els interessats poden presentar les ofertes fins el 10 de juny, dins l’horari d’atenció al públic. Es valorarà el cànon ofertat i el model d’explotació, el mobiliari i parament. Es poden consultar i descarregar les clàusules administratives, la memòria valorada pel condicionament i els plànols a l’espai perfil del contractant del web de l’Ajuntament.