Aquestes substitucions es traduiran en millores molt significatives en matèria estalvi econòmic, del consum elèctric, així com beneficioses mediambientalment

  • Categoritzat com: Comunicació Seguretat ciutadana Policia Local
  • Serveis associats: Policia

Els semàfors de Cambrils ja disposen de nous leds, cosa que suposarà un estalvi energètic de 18.500 euros en cinc anys. Al llarg d’aquesta tardor de 2015, la Policia Local de Cambrils ha portat a terme els treballs de substitució de làmpades incandescents en grups semafòrics per grups de leds. Han estat un total de 8 en grups semafòrics i més de 19 en controls d’accessos d’illes de vianants, en total 27.

Els treballs realitzats han entrat dins el contracte de manteniment de semàfors i pilones de les illes de vianants de la xarxa viària urbana de Cambrils adjudicades a l’empresa LLUMTRAFFIC pel que aquestes actuacions han significat un cost zero per al Consistori.

Aquesta millora s’ha portat endavant a partir d’una de les ofertes de diferents empreses per al manteniment de semàfors i de pilones de les illes de vianants de la xarxa viària urbana de Cambrils; que va aportar l’empresa LLUMTRAFFIC, de la Canonja,  a la qual se li va adjudicar les tasques de manteniment.

Així doncs, aquestes substitucions es traduiran en millores molt significatives en matèria estalvi econòmic, del consum elèctric, així com beneficioses mediambientalment.