L’objectiu de la cooperació entre les dues administracions és incorporar la salut a totes les polítiques públiques i treballar amb la màxima eficàcia i eficiència de tots els recursos

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

L’Ajuntament de Cambrils ha signat un conveni de col·laboració interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya en matèria de salut pública. La signatura emmarca la cooperació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat) i el departament municipal de Salut Pública, integrant recursos humans i materials destinats a la prestació d’aquests serveis. L’objectiu fonamental és que les activitats de salut pública que realitzen ambdues administracions, es complementin, evitant duplicitats i solapaments, i alhora s’executin amb la màxima eficàcia i eficiència de tots els recursos.

La salut en totes les polítiques

El conveni que es signa dóna continuïtat a la col·laboració iniciada amb el conveni  signat en data 18 de febrer de 2009. Aquest primer conveni va posar de relleu l’ interès i els esforços d’ambdues administracions per incorporar la salut a totes les polítiques, la voluntat d’avançar en l’equitat de la prestació de serveis de salut pública i de disminuir les desigualtats malgrat l’heterogeneïtat dels territoris.

L’eix fonamental va girar entorn a la protecció de la salut de la població, i com a resultat del qual s’han derivat inspeccions i intervencions administratives de l’autoritat sanitària.

La nova etapa que s’inicia amb la signatura d’aquest  conveni neix amb la voluntat d’integrar altres camps de la salut pública, creant nous espais de cooperació i col·laboració entre ambdues administracions. En aquest sentit, pren rellevància la incorporació de la promoció de la salut, la prevenció de la salut, la salut comunitària i la vigilància de la salut pública.

L’objectiu prioritari de les parts signants és apropar les polítiques de salut a la ciutadania a través d’una estreta col·laboració interadministrativa, prioritzar i coordinar els recursos disponible en el nostre municipi  per tal de protegir la població.