El resultat de la col·laboració serà la creació de l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils i l’ampliació del catàleg de serveis a la ciutadania. L’alcaldessa i la directora de l’Agència d’Habitatge han visitat avui el Forn del Tallero, on se centralitzaran les polítiques públiques en la matèria.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat, Judith Gifreu, han signat avui dos convenis de col·laboració que permetran crear l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils i ampliar el catàleg de serveis a la ciutadania en aquesta matèria. Posteriorment, s’han desplaçat al barri antic per visitar l’edifici del Forn del Tallero, on s’ubicarà la nova oficina, acompanyades dels regidors Josep Maria Vallès i Eduard Pellicer, la directora dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, Trinitat Castro, i el cap del Servei Territorial Habitatge de Tarragona, Josep Maria Juncosa.

Una de les principals funcions que inclouen aquests convenis és la gestió d’activitats i serveis d’àmbit tècnic que fins ara es gestionaven des del Consell Comarcal del Baix Camp, com són la tramitació de sol·licituds i la inspecció tècnica d’expedients de cèdules d’habitabilitat; el seguiment dels informes tècnics per al coneixement de l’estat d’edificis d’ús residencial i d’habitatges; la gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, i d’altres derivats dels programes per a la rehabilitació i la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

L’oficina també s’encarregarà de gestionar les activitats i serveis d’àmbit social, com són la tramitació d’expedients de prestacions de caràcter especial i urgent per al pagament de l’habitatge; la tramitació de prestacions per al pagament de lloguers, i d’altres derivats dels programes socials d’habitatge.

A més, se seguiran fent les inscripcions en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial i d’altres derivats dels programes per a la promoció i l’accés als habitatges amb protecció oficial.

Paral·lelament a la creació de l’oficina es licitarà la diagnosi, elaboració i redacció del Pla Local d’Habitatge de Cambrils. Aquest pla recollirà un estudi de la situació actual de l’habitatge a Cambrils i el full de ruta a seguir en els propers quatre anys, on es valoraran les accions i serveis que s’estan portant a terme actualment i a la vegada es planificaran noves accions que seran implementades per l’Oficina Local d’Habitatge amb coordinació amb el serveis municipals que correspongui.

La creació de l’oficina i el desenvolupament dels nous serveis implicarà la contractació de nou personal de caràcter tècnic i especialitzat, la integració del personal de la Borsa d’Habitatge i que la gestió del servei passi del Departament de Joventut a l’Oficina Tècnica d’Inclusió Social del Departament de Benestar Social.  Durant el 2019, es destinaran més de 200.000 euros del pressupost municipal a posada en marxa i funcionament de l’oficina.

La ubicació de la nova oficina a l’edifici del Forn del Tallero, a peu de carrer, farà que el servei sigui més pròxim i accessible i, responent a les reivindicacions veïnals, dotarà de contingut aquest equipament rehabilitat en el marc del Pla de Barris. En la mateixa línia, s’ampliarà l’horari del Centre Cultural Municipal i s’estan estudiant altres accions per dinamitzar el barri antic.

Dotze anys de Borsa d’Habitatge

El servei de la Borsa d’Habitatge es va crear a Cambrils el 2004, originalment orientat exclusivament joves però a posteriori, en resposta a una realitat social més àmplia, es va obrir a tota la ciutadania i es va adherir a la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social i ha anat creixent en activitat i serveis.

Al llarg d’aquests 12 anys, les necessitats d’habitatge de població cambrilenca estan sent ateses de forma descentralitzada des del servei de Borsa d’habitatge, Serveis Socials i el Pla d’Inclusió i Cohesió Social.

El projecte de l’Oficina d’Habitatge, que es posarà en servei durant el 2019, neix de la voluntat de centralitzar i ampliar les polítiques d’habitatge en un servei referent a nivell municipal.

Les dades de l´últim any

Durant el 2018, des de la Borsa d'Habitatge s’han realitzat 6.833 visites i tasques d'assessorament informació, s’han tramitat 599 ajuts per al pagament de lloguer, 41 ajuts de prestacions d'urgència especial i 137 sol·licituds de registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, s’han signat 53 contractes de lloguer i se n’han supervisat 173.