El Ple municipal va aprovar l’adhesió a aquest moviment europeu el passat 30 de setembre. És un dels projectes més ambiciosos com a mecanisme de participació ciutadana en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Medi Ambient i Serveis Generals

El Ple de l’ Ajuntament de Cambrils va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible el passat 30 de setembre. La iniciativa, que ha posat en marxa la Comissió Europea, és una de les més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El projecte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L'Ajuntament de Cambrils té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.

En aquesta línia, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.