El Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar el text, adoptat per la Conferència General de la UNESCO. L’objectiu és reconèixer el paper clau dels arxius en la transparència administrativa i la preservació de la memòria col·lectiva.

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura Arxiu

L’Ajuntament de Cambrils s’adherirà demà a la Declaració Universal sobre els Arxius, a proposta de la Comissió Informativa de Planificació de Ciutat i Cultura, que el passat 4 de març va acordar elevar-la a la consideració del Ple. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament també es compromet a tenir en els principis del manifest i a aplicar estratègies i programes per aconseguir els objectius.

L’any 2010 el Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar la declaració, que el 10 de novembre de 2011 va adoptar la 36a Conferència General de la UNESCO la va fer seva i va encoratjar als Estats membres a treballar en aquesta direcció.

La finalitat és reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica, com en la preservació de la memòria col·lectiva i en la investigació històrica, per tal de comprendre el passat i preparar el futur.

Podeu llegir  la Declaració al web del Consell Internacional d’Arxius clicant aquest enllaç directe.