És un paquet de 55 mesures elaborat per l’ACM i la FMC per combatre la crisi sanitària, social i econòmica derivada del Covid-19. L’acord s’ha formalitzat per decret d’alcaldia amb el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

L’Ajuntament de Cambrils s’ha adherit al Decàleg per a la recuperació sòcioeconòmica dels municipis de Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). L’acord s’ha formalitzat per decret d’alcaldia amb el consens de tots els grups municipals de l’Ajuntament.

El document planteja 55 accions concretes a efectuar per part de totes les administracions amb l’objectiu de reforçar el sistema sanitari, abordar la crisi social i les necessitats de les persones més vulnerables, i fer front a la crisi econòmica.

En l’àmbit sanitari, el municipalisme català aposta per la prevenció contra la pandèmia (també davant possibles brots futurs), mitjançant els tests massius, el manteniment del confinament, amb la línia del que demanen els experts epidemeològics, i el reforç del sistema sanitari, tant pel que fa als professionals, qui han de disposar d’equips de protecció, recursos i reconeixement, com els pacients, incorporant les residències al sistema de salut, per tal de millorar la coordinació, l’atenció i la transparència en la gestió.

Pel que fa a la crisi social, el municipalisme català proposa l’establiment d’un pla de contingència social, que prioritzi i doni recursos i eines pels col·lectius més vulnerables que han patit la pandèmia, però prevegui també la derivada social i laboral del previsible increment d’atur i situacions de precarietat, en l’àmbit familiar, menors i de dependència, per tal d’anticipar-se a les necessitats de les persones qui més pateixen. En definitiva, el decàleg municipalista demana reorientar totes les polítiques públiques a l’atenció social i a la generació d’ocupació, estable segura i de qualitat, per no cronificar la crisi social, després de la sanitària. En aquest sentit són especialment sensibles les polítiques d’habitatge social, amb la suspensió dels desnonaments i les ajudes per fer front al pagament de subministres, hipoteques i lloguers, entre altres.

I finalment, en l’àmbit de la crisi econòmica, el municipalisme català reclama la flexibilització de la regla de despesa, per tal que les administracions locals puguin utilitzar el seu superàvit per poder-lo utilitzar per combatre la crisi amb polítiques expansionistes i anti-cícliques, la suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs, així com la preservació del teixit productiu, PIMEs, autònoms i llocs de treball, per tal d’accelerar la sortida de la crisi i la reactivació econòmica.

Tot això al mateix temps que s’aposta decididament per incorporar les TIC com un dret i servei essencial, al mateix nivell que l’electricitat, l’aigua o el gas, tal i com ha demostrat el confinament decretat per frenar la pandèmia, i la reactivació de sectors tan estratègics com la cultura o l’esport, fortament castigats per l’aturada i l’aïllament social.