L’objectiu de la iniciativa és el correcte etiquetatge als punt de venda finals dels productes de pesca i de l’aqüicultura, frescos i sense envasar

  • Categoritzat com: Comunicació Salut pública

Amb l’objectiu del correcte etiquetatge als punt de venda finals dels productes de pesca i de l’aqüicultura, frescos i sense envasar, l’Ajuntament de Cambrils, amb col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ha realitzat la campanya “Etiqueta a la Peixateria” del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquesta campanya consisteix en informar a les peixateries del correcte etiquetatge per garantir la circulació d’aliments segurs, la protecció dels interessos de les persones productores i consumidores i evitar pràctiques enganyoses.

El material que es facilita a les peixateries del municipi de Cambrils és un tríptic informatiu amb les pautes necessàries per l’etiquetatge correcte dels productes de la pesca i de l’aqüicultura i un pòster amb la denominació comercial i nom científic de les 50 espècies pesqueres comercials de Catalunya.

La informació que per normativa és obligatòria en el seu etiquetatge és el nom comercial i nom científic, la zona de captura o de cria, l’art de pesca utilitzat a les pesqueries extractives, el mètode de producció, el preu de venda al públic i indicar si el producte ha estat descongelat, a més de la data de duració mínima, la data de caducitat i els al·lèrgens si s’escau.

Paral·lelament la campanya servirà per donar a conèixer a les persones consumidores les obligacions d’etiquetatge i generar confiança en el seu peixater o peixatera. La iniciativa també promociona el consum de peix de proximitat de la llotja del municipi de Cambrils.

Per ampliar la informació, les persones interessades es poden dirigir al departament municipal de Salut Pública i a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

La informació de l’etiqueta ha de ser clara i precisa

  • L'etiqueta dóna confiança perquè assegura la traçabilitat del producte.
  • L'etiqueta permet conèixer la procedència del producte pesquer.
  • L'etiqueta indica quina manipulació hi ha hagut sobre el producte.
  • L'etiqueta permet comprar de forma responsable.
  • L'etiqueta garanteix el control sanitari del producte.