En alguns trams la calçada s’havia aixecat per la força del sistema radicular de l’arbrat existent i era necessària una actuació urgent

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals

El Departament de Serveis Generals de l’Ajuntament de Cambrils està reparant el paviment de l’avinguda Joan XXIII. L’asfaltat de la calçada s’havia malmès pel pas dels anys i era necessària una actuació urgent en determinats punts.

Concretament, els punts més degradats eren algunes zones on s’hi havien fet males actuacions en el soterrament dels serveis i d’altres parts on el paviment s’havia aixecat per la força del sistema radicular de l’arbrat existent.

Per reparar aquests trams de calçada malmesa, es tallarà i demolirà el paviment deteriorat, s’estabilitzarà la base i se sanejarà en cas necessari. Tot seguit, es tornarà a pavimentar amb una base de tot-u, reg d’imprimació i aglomerat asfàltic. Finalment, es col·locaran a la nova rasant els marcs i tapes dels serveis existents a la calçada i es tornarà a pintar la senyalització horitzontal.

Cal recordar que recentment, en el marc de la campanya de poda de l’arbrat viari, es va realitzar una poda intensiva i sanejament de quatre pins de grans dimensions a l’avinguda Joan XXIII. L’actuació, que es va portar a terme el març, va ser una de les més destacades de la campanya.