Els Departaments d’Educació i Benestar Social col·laboren estretament en l’atenció al poble gitano i compten amb una mediadora intercultural. Un dels projectes és l’Estudi Assistit per millorar les condicions d’escolarització i l’èxit acadèmic, que ja ha atès 40 joves i les seves famílies.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació
  • Serveis associats: Educació

L’Ajuntament de Cambrils ha estat guardonat per l'Associació de Gitanos dels Països Catalans (l'AGIPCAT) pel treball amb la comunitat gitana que s’està portant a terme al municipi.

L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va recollir el guardó honorífic de mans del president de l’associació, el cambrilenc José Miguel Jiménez, durant la 3a Gala dels Guardons AGIPCAT, que es va celebrar el passat dissabte, 26 de novembre, al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, amb motiu de la commemoració de l’arribada del poble gitano a Catalunya just ara fa 607 anys.

Els Departaments d’Educació i Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils col·laboren estretament en l’atenció del poble gitano i des del 2018 compten amb la figura d’una mediadora intercultural gitana.

Un dels projectes que es realitza és el de l’Estudi Assistit del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cambrils, que es va engegar el curs 2018-19 per tal de millorar les condicions d’escolarització i l’èxit acadèmic, i oferir igualtat d’oportunitats a la ciutadania de Cambrils.

Actualment a través d’aquest servei s’estan atenent a 15 alumnes provinents dels diferents centres educatius de secundària de Cambrils, i durant els 5 anys de funcionament s’han atès un total de 40 joves del poble gitano i les seves famílies, treballant les tècniques d'estudis, reforç escolar i un treball de motivació i orientació de l'alumnat.

En el marc d’aquesta atenció integral també s’han realitzat diferents accions amb joves i dones per apropar els diferents recursos municipals a aquest col·lectiu, a més de mediacions en  l’àmbit escolar, comunitari i amb serveis socials.

El projecte Estudi Assistit

L’Estudi Assistit del poble gitano es va crear amb l’objectiu de millorar les condicions d’escolarització i l’èxit acadèmic, treballant les competències bàsiques; garantir el retorn al sistema educatiu dels casos que presenten absentisme, i generar espais de confiança i vinculació entre les famílies i el sistema educatiu.

La metodologia aplicada en les sessions consta de dues parts. Per una banda, les sessions serveixen per estudiar i realitzar deures i treballs de l’institut. Per l’altra, es dedica una part del temps a treballar l’organització, agenda, ordre, realització de dinàmiques de grup per treballar diferents valors i conceptes, xerrades sobre temes d’interès, inquietuds, curiositats i problemes, entre altres.

L'horari de l'estudi assistit és de dos dies a la setmana, dimarts i dijous, una hora i mitja cada dia. Aquestes tres hores setmanals d’atenció directa es complementen amb 5 hores més de cada professional de l'equip educatiu (l'educadora i la mediadora) dedicades a la coordinació amb els centres educatius, serveis municipals i seguiment amb les famílies.